Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Det blir ingen landsbygsplan för Strömstad

Motioner: 

Motionen, som formulerades för snart tre år sedan kom upp i kommunfullmäktige först sedan en ny majoritet hunnit formera sig. Kommunfullmäktige ställde sig bakom en tjänsteskrivelse av Björn Richardsson med följande innehåll:

Kommunen stödjer lokala initiativ

"Kommunen bör på alla sätt stödja utveckling på landsbygden. Kunskapen om var utveckling kan vara möjligt och lämpligt får sägas vara god. Översiktsplan 2010 och fördjupade översiktsplaner ger stöd för sådan utveckling.

För att nå framgång i landsbygdsfrågor bör fokus läggas på genomförandet. Kommunens resurser i form av tid och pengar bör alltså prioritera genomförandet snarare än inventeringar. I de flesta fall sker detta bäst genom att kommunen stödjer lokala initiativ från föreningar och privatpersoner. Så sker också i flera kommundelar. Kommunens stöd kan bestå av pengar eller av nedlagd tid från kommunala tjänstemän.

Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för utvecklingsfrågor. Med rätt prioriteringar bör bästa utbytet av kommunens insatser kunna fås inom ramen för nuvarande organisation."

I kommunstyrelsen yttrade sig några ledamöter:

Ronnie Brorsson (s) anser att det händer en del kommunala aktiviteter runt om i vår kommun. En hel del har hänt med att utveckla landsbygden, bland annat framtagande av detaljplaner och bostadsbyggande, men kanske finns mera att göra.

Sven Moosberg (stp) anser att projektet "Påfolka Krokstrand" är ett bra exempel på ett projekt som kommunen stöder och delfinansierar som en del i en landsbygdsutveckling.

I fullmäktiges budgetdebatt uttalade Peter Heie (c) att: "Vi har stött din motion hela vägen, Sten"

Representanterna för (m), (fp), (mp), (kd) och (sd) yttrade sig inte över motionen.


Det är ett politiskt ansvar att peka ut den långsiktiga färdriktningen

I mina inlägg i KS och i KF anförde jag bl a:

"(...)I tjänsteskrivelsen sägs att kunskapen om var utveckling kan vara möjlig och lämplig är god. Jag kan instämma i detta. Men det som saknas är en politisk VILJA. Politik är att vilja! Man kan inte bara följa efter och stödja initiativ ifrån ideella föreningar och privata aktörer. Det är ett politiskt ansvar att peka ut den långsiktiga färdriktningen.

Kommunen måste också vara en aktör. Den politiska ledningen för kommunen måste vilja något med landsbygden. Man måste ha en egen utvecklingsstrategi. Vill man t ex att bygdeskolorna ska leva - många partier sa ju det i valrörelsen - måste man se till att det byggs hyreslägenheter och villor i skolornas upptagningsområden och inte bara sitta med armarna i kors och vänta på ideella och privata initiativ som man skall stödja med ekonomiska resurser eller med nedlagd tid från kommunala tjänstemän.

Jag är inte nöjd med svaret och jag lovar att vänsterpartiet envist återkommer till frågan om landsbygdens utveckling."


Motionen i sin helhet:

"Sedan några år finns en centrumplan för Strömstad. Några etapper har genomförts och innan fortsättning följer gäller en tid av utvärdering och eftertanke. Utanför centrum finns en näraliggande omvärld. I kommunfullmäktiges vägledningsdebatt inför budgetarbetet 2009 framhöll flera talare att möjligheterna till utveckling är stora även på landsbygden. I FÖP utpekas också flera utvecklingsområden och kommundelscentrum. För att en verklig utveckling skall komma till stånd krävs färre ord och mera handling. Landsbygsfrågorna behöver ett samlat grepp.

Jag föreslår att en utredning med politiker, tjänstemän och representanter för samhällsföreningar och eventuellt andra intressenter tillsätts för att inventera utvecklingsområden på landsbygden. Det kan gälla kommunal service (förskolor, bygdeskolor, gatubelysning etc), bostäder, affärer, turistanläggningar, hamnar, badplatser mm. En sådan utredning kan också föreslå en prioritering mellan olika områden och utvecklingsobjekt." Sten Brodén 2008-04-07 Kommentera denna artikel


Kommentarer:

landsbygd

Hej, jag läser igenom landsbygdsmotionen från v och finner att man hakat upp sig på förslaget "inventering". Med tanke på den väldigt bra skrivelsen som Helge Lind gjorde till årsmötet, tycker jag det är dags att ligga på igen. 

Förresten, finns den publicerad på v:s hemsida?

K

Kommentar av: k askberger 2013-04-10
Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson