Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Valprogram

Val 2014: 

Vänsterpartiet Strömstads valprogram 2014

Vänsterpartiet vill vara med och bestämma i kommunen. Vi går till val med vår egen politik och lämnar över vårt program till väljarna att bestämma vilket inflytande vi ska få.
Efter valet kan vi samarbeta med andra partier om vi kan enas på en gemensam plattform.
Vårt program genomsyras i varje fråga utifrån perspektivet att vilja skapa ett rättvisare Strömstad med minskade klyftor mellan folk som bor här och med hänsyn till miljö och klimat.

Miljö och klimat

Strömstad måste planera för en omställning som innebär att alla förslag måste ligga inom ramen för vad vår miljö och vårt klimat kan tåla.

Ett nytt näringsliv måste vara klimatsmart!

Vänsterpartiet vill skräddarsy delar av Bastekärr åt företag inom miljöteknik. Det skapar heltidsjobb och arbetsplatser för kvinnor och högutbildade.

Miljöteknik är en av de snabbast växande branscherna i världen. Här finns stora möjligheter att skapa samarbete över gränserna och ge våra ungdomar bättre chanser till utveckling och internationellt utbyte på hemmaplan.

Vi ska satsa på solenergi och lågenergihus

Strömstad ska fortsätta satsningen på miljöbilar som drivs med el och biogas

Vi behöver bygga laddningsstolpar och biogasstationer i Strömstad. Vårt grannland Norge är ett föredöme när det gäller elbilar och har ett välutvecklat nät av laddstationer

Vi vill undersöka möjligheterna att bygga en kommunal biogasanläggning. Detta minskar i sin tur sopberget.

Inför fri kollektivtrafik! Strömstad kan bli mer miljösmart om bilåkandet minskar. Många kommuner har redan avskaffat taxorna för kollektivtrafiken med god framgång. Det långsiktiga miljömålet blir mycket lättare att uppnå med fri kollektivtrafik.

Bygg kommunägda vindkraftverk som genererar billig energi till de kommunala verksamheterna och förbättrar kommunens miljöprofil.

Kommunens ekonomi

Vänsterpartiet kommer konsekvent motarbeta privata vinstintressen i vård, skola och omsorg.

Vi föreslår att kommunen inför öppen källkod i sitt IT-system vilket skulle spara miljoner i licensavgifter till utländska bolag som skattebetalarna nu får betala

Vi vill att Strömstads kommun använder kommunalskatten för att stärka kommunens verksamheter. Att som välmående kommun ha effektiviseringskrav på resurskrävande verksamheter går stick i stäv med verkligheten. Våra medborgare förtjänar satsningar på miljö, skola, kultur och omsorg.

Vi föreslår att kommunen bygger vindkraft på egen mark för att sänka driftskostnader i kommunen och i våra egna bolag, t ex Strömstadsbyggen.

Med Vänsterpartiet i en majoritet kan vi lova att vi kommer kämpa för en sund och solidarisk ekonomi i vår kommun. Inga skattepengar till privata vinster!

Anställda inom kommunen ska erbjudas lika lön oavsett kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Ungdomsstrategi

Vänsterpartiet vill att det tas krafttag för att behålla våra ungdomar kvar i kommunen efter gymnasieutbildning. Med ett partiöverskridande arbete kan en särskild Ungdomsstrategi upprättas för att få så många olika förslag som möjligt till att säkra ungdomars framtid.

Ingen vill ha en stad som efter sommarsäsongen består av medelålders och äldre befolkning. Därför måste problematiken med utflyttande ungdomar tas på största allvar av alla. Enkätundersökningar i all ära men här krävs ett direkt arbete där man söker upp ungdomar och har en bra dialog. Det är de som vet sanningen och kan tala om vad Strömstad behöver

Framförallt behövs en arbetmarknad med fler kvalificerade yrken.

Bygg fler hyresrätter!

Strömstad växer och bostadskön är lång. Det ställer krav på att man bygger fler hyresrätter vilket många efterfrågar.

Canningområdet är i startgroparna. Här har Strömstadsbyggen en unik chans att bygga hyresrätter med till exempel passivhusteknik. Det ger lägre driftkostnad och överensstämmer bättre kraven som framtidens byggande kräver. Solenergi bör ingå i arbetet när detaljplanerna sätts.

Huvuddelen av de nya lägenheterna i Canning bör vara hyresrätter.

Vid byggnation på Canningområdet ska plats reserveras för kustberoende näringsverksamheter

När den nya högstadieskolan står klar kan nya hyresrätter byggas där Strömstiernaskolan idag finns. (se nästa stycke om ny högstadieskola)

Strömstads kommun ska arbeta för att de som köper och hyr bostäder bör vara mantalsskrivna i kommunen.

Strömstads kommun ska tillsammans med Strömstadsbyggen utforma en plan för ungdomsbostäder tillsammans med ungdomar från skolor och ungdomsorganisationer.

Ny Skola för årskurs sju till nio

Strömstad har ett väl fungerande gymnasium. Nu är det dags att vi bygger en högstadieskola för framtiden.

Den måste rymma minst 500 elever och ha undervisningslokaler och hjälpmedel för framtidens undervisning, t ex organiserade grupprum till alla klassrum och ett fungerande trådlöst nätverk

Den nya skolan ska placeras så att skolbussar och godsfrakter kan angöra på ett trafiksäkert sätt.

Om möjligt ska skolan placeras vid Bohusbanan och med en egen station eller så ska skolan åtminstone lokaliseras så att flertalet elever kan gå eller cykla till skolan.

Personal och elever ska aktivt medverka i utformningen av den nya skolan som ska stå klar senast 2020.

En ny skola kommer att ge förutsättningar för att eleverna och personalen trivs och att studieresultaten blir utmärkta.

Rektor för Strömstiernaskolan åk 7-9 ska ges direktivet att omdömesskrivning bara ska ske till elever i farozonen. Detta ger en minskad arbetsbelastning för lärarkåren som då kan koncentrera sig mer på undervisningen.

Vi vill att elever ska ha möjlighet att göra läxor i skolan med vuxen hjälp

Kommunens skolor ska ges de bästa förutsättningarna att ge fullgod undervisning oberoende av klassers olika dynamik. Fler vuxna i klassrummet är därför nödvändigt.

Skolundervisningen med dagens barn är mer komplicerad än förr när kunskap om olika sorters diagnoser blivit bättre. En extra vuxen räcker många gånger för att skapa ett större lugn i en klass. Med mer resurser till BUN kan kommunens skolor få bättre möjligheter att uppfylla sina mål.

Vänsterpartiet vill att Strömstad inför en avgiftsfri Kulturskola i Strömstad. Det ökar barnens möjlighet till en kreativ fritid med musik, sång och dans.

Kulturskolan ska få ansvaret att tillsammans med alla grundskolor i kommunen utveckla en gemensam utbildningsplan för ämnet musik. Med gemensamma mål får Strömstads elever större chans att uppnå sina mål.

Barnen först gör kommunen Störst!

Vänsterpartiet kommer aktivt arbeta för små storlekar på barngrupperna inom förskolan. Skolklassernas storlek ska också utformas i bättre samförstånd med lärare, rektorer och förvaltning.

En gång om året ska barnen uppmärksammas med en egen aktivitetsdag. Om kommunen anordnar en dag för sina små medborgare blir också föräldrarna glada.

Kommunen ska aktivt arbeta för ett kunskapslyft inom barnomsorgen. Fler ska få chans att bli fullutbildade pedagoger.

Fler eller bättre tillagningskök ger bra mat till unga och gamla

Strömstad kommuns kostpolicy bör revideras med vårt förslag som underlag! Kostanslagen måste höjas för att säkerställa god kvalitet. Mat är en investering som ska få kosta.

Våra barn och de äldre har rätt att få vällagad god mat. Välorganiserade och moderna tillagningskök ger de bästa förutsättningarna för en näringsriktig kost i en trivsam miljö

Vi vill satsa på att höja standarden på skolmaten. Strömstads kommun kan vara ett föredöme och satsa på modern, näringsrik och god kost.
Eleverna är idag mycket medvetna om vad de får på tallriken. Det ska vi som politiker ta till vara på! Främjar man barnens ökade intresse för bra kost ökar man chansen till en god folkhälsa på lång sikt.

Det finns goda exempel på små enheter som har egen matlagning utan att för den skull medföra högre kostnader.

Tillagning av specialkost ska ha ökade resurser.

Får barnen uppleva mer mat lagad från grunden ökar chansen till att de senare i livet fortsätter med sund kosthållning. Vällagad kost ger matglädje.

Råvarorna ska så långt möjligt hämtas från lokala producenter, vara ekologiska, närproducerade och komma från ”Fairtrade-anslutna” produkter. Andelen ekologiska livsmedel ska öka med tiden och minst ligga på de nationella målen

Förstärk landsbygden och Koster

Vänsterpartiet kommer att fortsätta att tillvarata landsbygdens intressen. Strömstad är inte bara centrum, handel och västkust. Det är särskilt viktigt att utveckling sker även öster om E6 och på Koster.

Kommunen måste vara en aktör, till exempel bygga hyresrätter på Koster och i lokalsamhällen, för att stärka underlaget för lokal service som förskola och bygdeskola

Medborgare på landsbygden kräver rättvisa när fiberkabel byggs ut. Offentliga bidrag måste minska skillnaderna mellan stad och land. Låt en del av hamnintäkterna finansiera fibernätet på landet via Strömstad Net, vårt gemensamma bolag

Gratis och anropsstyrd kollektivtrafik ger ökad tillgänglighet för medborgarna.

Utveckla dialogen mellan samhällsföreningarna och det offentliga – Återinför det ”Landsbygdsråd” som gjorde att Strömstad utsågs till Årets kommun 2001 av Folkrörelserådet.

Näringslivssekreteraren får som en uppgift att vara ”Landsbygdsutvecklare”.

Små företag ska vara en motor för utveckling på landsbygden och på Koster. Det kan t ex ske genom stöd till etablering av små gårdsbutiker, ekologiska grönsaksodlare och djuruppfödare.

Framtidens människor kommer att kräva närhet till sina livsmedel och produkter vilket på sikt bevarar öppna landskap och den unika Bohuslänska floran.

Ett modernt, ekologiskt och livskraftigt jordbruk i Strömstad kan försörja gränshandeln med bra varor till minimala transportkostnader!

Centrala Strömstad

Cykel och gångtrafiken prioriteras på Södra Hamngatan och Badhusgatan. Biltrafiken får komma i andra hand

Karlsgatan behöver en översyn! Kalla samtliga fastighetsägare kring Karlsgatan till möte och dialog. Många av fastigheterna är i dåligt skick. Med gemensamma krafter kan kommunen tillsammans med fastighetsägarna göra en upprustning av den forna ”Paradgatan” i Strömstad. Inga gator ska kännas som bortglömda och nedprioriterade.

Bevara centrumhandeln! I ett samhälle där mycket av handel sker i stora varuhus utanför stadskärnan bör vi slå vakt om den nödvändiga centrumhandeln. Näringsidkare i centrum ska med hjälp av en arbetsgrupp ge förslag till förbättringar

Möjligheten för Strömstadsborna att handla allt nödvändigt inom stadskärnan är jätteviktig. Ju fler som kan välja att låta bilen stå är en vinst för miljön. Kommunen har ett ansvar inför framtiden och måste ha en bra dialog med alla näringsidkare.

Slå vakt om hög kvalitet i omsorgen!

Kostnaderna för akut beslutade institutionsplaceringar måste ligga utanför omsorgens budget. Annars riskerar omotiverade nedskärningar att sänka den höga kvaliteten inom äldre och handikappomsorgen som Strömstad är känt för.

Alla inom kommunen ska ha rätt till heltidsarbete. Delade turer och tuffa arbetsveckor är dessvärre vardag för dem som arbetar inom exempelvis hemtjänst. Det vill vi ändra på. Arbetsvillkoren ska uppgraderas så livskvalitén höjs både för de som arbetar och för vårdtagarna

Vänsterpartiet står för höjda löner till de som jobbar inom omsorgen. De som arbetar ska känna sig värdefulla och ha bra avtal med rätt till heltid. Självklart ska de anställda ha rätt till kostnadsfria arbetskläder.

Vänsterpartiet arbetar för mer resurser till omsorgen för äldre, funktionshindrade och sjuka. Vi vill att hemtjänsten ska kunna ägna mer tid åt de gamla så att de får möjligheten till ett aktivt liv.

Kommunen ska aktivt delta och fortsätta att utveckla demensvården.

Infrastruktur och kommunikationer

Vi vill upprusta hela Bohusbanan. Kostnaden för renovering av järnväg är mycket liten i jämförelse med nybyggen av motorvägar. Som kommun kan vi skicka önskemål och krav till våra regionpolitiker.

Vi vill utvidga Bohusbanan med en länk till Norge från Strömstad! Våra förfäder hade inte fel. Järnvägen ska inte ta slut i Strömstad. Den behöver länkas vidare till vårt grannland. Med järnvägen minskar vi belastningen av våra vägar och miljön blir bättre.

Kommunen bör projektera en gång/cykelbana till Hällestrand.

Tryck upp Norska informationsblad om Svenska trafikregler och Strömstads lokala trafikföreskrifter. Dessa kan delas ut vid gränskontroller/tull och finnas tillgänglig i mataffärer

Strömstad behöver en Kulturplan

Ett aktivt kulturliv med många olika mötesplatser är en viktig del i samhällets infrastruktur. Kulturella näringar stödjer utvecklingen av andra näringar, till exempel turism.
En stark kultursatsning kan bli ett nytt ben att stå på och bli ett bra komplement till näringsstrukturen i Strömstad.
Huvuddelen av de kulturella näringarna ska präglas av innovation och nyskapande.
Kultursatsningar är ekonomiskt lönsamma! Offentliga medel och frivilliga insatser har stor betydelse för utvecklingen av de kulturella näringarna på lokal nivå

Strömstads kommun ska göra en välutvecklad Kulturpolicy utöver det som står i kommunens strategiska plan.

Kulturbudgeten ska stärkas.

Strömstads Museum och Krokstrand Folkets Hus ska ges bättre förutsättningar att leva vidare. En utredning om hur Strömstad museum kan användas utöver sin ordinarie verksamhet och om eventuella regionala uppdrag bör göras. Krokstrand Folkets Husförening bör få anslag att renovera fastigheten till brukbart skick.

Komplettering av teknisk utrustning till kulturlokalerna i Gymnasiet ska utföras.

Aktivitetshuset ska även vara ett kulturhus. Strömstad saknar idag både bra träningslokaler för idrottsföreningar och en bra kulturell mötesplats. Aktivitetshuset ska inrymma verksamheter som bibliotek, Black Box, föreläsningssal och repetitionslokaler för musikorkestrar. De verksamheter dagens Kulturskola har bör det också finnas plats för.

Idrott och friluftsliv ska ha en egen policy utöver kulturplanen.

Vi ställer krav på staten!

Vänsterpartiet anser att kommunen ska ställa kravet på staten att:

Utreda ett skattesystem där deltidsboende kan åläggas att betala skatt i mer än hemkommunen

Skapa ett statligt stöd för skolor till elever som bor på avlägsna platser, till exempel Koster.

Inför rabatt på studielån enligt norsk modell, det vill säga om man bor och arbetar i ett år eller längre ska återbetalning av studielån kunna reduceras. På så sätt är det lättare att rekrytera läkare, sjuksköterskor och andra bristyrken till en ort som Strömstad. Så kan man till exempel undanröja systemet med dyra stafettläkare. Vi behöver inte ständigt rekrytera nya chefer inom kommunal verksamhet.

Återförstatliga skolorna! Kvalitén i skolorna ska vara lika oavsett vilket område du bor i, vilken etnisk grupp man tillhör och vilken ekonomi man har.

Feminism och integrationspolitik

Strömstads kommun ska agera föredömligt och på alla vis se till att kommunens alla verksamheter strävar efter att vara jämställda

Kvinnor och män ska erbjudas samma lön

Kommunens nämnder ska sträva efter att så långt som möjligt ha 50 % kvinnor och 50 % män som ledamöter.

 


Red 2014-08-20 Kommentera denna artikel
Mera - Val 2014:
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter
Red 2014-04-11

Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson