Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy

aktuellt: 

Förslag till:

Kostpolicy för Strömstads kommun


Vision

Alla matgäster och anhöriga ska känna en trygghet i att det serveras god, vällagad och näringsriktig sammansatt kost inom kommunens måltidsverksamheter. Maten som serveras ska även vara säker avseende specialkoster och livsmedelshygien.


Kommunens måltidsverksamheter ska arbeta för en hållbar utveckling och präglas av ett hälsofrämjande synsätt.


Mål

Målet med kostpolicyn är att:


 • alla berörda ska se ett värde i maten och måltiderna samt att ge förutsättning för att alla, oavsett ålder, ska bibehålla sin hälsa.

 • Genom måltiderna stärka hälsan och öka det sociala, fysiska och psykiska välbefinnandet.

 • Grundlägga goda matvanor hos barn och elever.

 • De måltider som erbjuds är något matgästerna ska se fram emot under dagen.


Syfte

Syftet med kostpolicyn är att ha ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten.


Hållbar utveckling ur miljösynpunkt

Under en livstid uppskattar man att en person konsumerar ungefär 70 ton mat och dryck, denna mängd påverkar förstås både våra liv och vår miljö. Kommunens måltidsverksamheter ska genomsyras av ett ansvarstagande gentemot klimat och miljö. Kommunen ska verka för ökad ekologisk odling genom att i möjligaste mån köpa ekologiska livsmedel.

 • En strävan ska vara att minska klimatpåverkan från maten genom att öka utbudet av vegetariska alternativa rätter samt minimera matsvinnet.

 • Måltidsverksamheterna ska succesivt öka andelen ekologiska och rättvisemärkta livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel ska minst motsvara de nationella målen. Kommunen ska verka för upphandlingssätt som gynnar närodlade och närproducerade produkter. Strävan ska vara att minimera antalet varutransporter till och emellan enheterna.

 • Genmodifierade organismer (GMO) ska undvikas så långt det går att spåra.

 • Rödlistade och utrotningshotade arter ska ej serveras.

 • Kommunens strävan är att utöka antalet tillagningskök. Samtliga kök ska KRAV-certifieras och säkerställa miljövänliga arbetsmetoder.

 • Källsortering av allt avfall ska tillämpasFörskola, grundskola och gymnasium

 • Måltiderna ska ge barn och studerande en vällagad och näringsriktig kost av bra kvalitet enligt riktlinjer framtagna av Livsmedelsverket.

 • Lunchen i förskolan ska bestå av en huvudrätt. Till lunchen serveras minst tre sorters grönsaker, bröd, smör/bordsmargarin, lättmjölk alternativt mellanmjölk och vatten.

 • Lunchen i skolan ska bestå av två huvudrätter per dag, varav en vegetarisk. Till lunchen serveras även grönsaksbuffé, bröd, smör/bordsmargarin, lättmjölk alternativt mellanmjölk och vatten.

 • Lunchen bör schemaläggas tidigast kl 10.45 och ätas vid samma tid varje dag. Genom kontinuitet och regelbundenhet regleras aptiten på ett bra sätt och risken för småätande minskar. Schemalagd lunch mitt i elevernas arbetsdag ökar förutsättningarna för att barnen bibehåller stabilt blodsocker och därmed orkar prestera under hela skoldagen.

 • Nötter inklusive jordnötter, mandel och sesamfrö får inte serveras. Detta då de allergiska reaktionerna vid intag kan bli mycket allvarliga och livshotande för många allergiker.

 • Härdat fett får inte serveras.

 • Potatis ska alltid kokas i omgångar så att eleverna får nykokt potatis när man ska äta den.

 • Frukost och mellanmåltider ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer vilket bland annat innebär att tonvikten ligger på servering av fiberrikt bröd med pålägg, mjölk eller mjölkprodukt, flingor/gryn samt frukt eller bär.

 • Vid ”kalas” i förskolan ska festliga rätter med bär och frukt serveras. Godis, glass och liknande får ej förekomma. Förskolan ska vid dessa tillfällen stå för innehållet.

 • Caféernas sortiment ska bygga på hälsosamma produkter som till exempel näringsriktiga smörgåsar och färsk frukt. Godis ,snacks, läsk/energidryckerska inte finnas till försäljning inom grundskolans eller gymnasieskolanscaféverksamhet.

 • Måltidspersonal ska medverka till att alla elever äter vid lunchtillfället.

 • Måltidspersonal och lärare ska bidra till en positiv anda och främjandet av goda matvanor.


Äldre

 • Nattfastan för de äldre ska inte överstiga 11 timmar. Måltiderna för övrigt ska vara väl utspridda över dygnet.

 • Boendeformer med totalt måltidsansvar ska servera frukost, lunch, middag samt minst tre mellanmål varav ett sent kvällsmål.

 • Maten ska vara god, omväxlande samt tillagad och serverad med omsorg. Vid lunchen erbjuds två alternativa rätter som kompletteras med grönsaker, bröd och dryck. Genom att servera två rätter vid lunchen ökar gästens valfrihet och därmed sannolikheten för att alla ska äta av maten.

 • De äldre ska även ha god tillgång till dryck så att de får i sig tillräckligt med vätska. Måltiderna inom äldreomsorgen ska vara utformade enligt riktlinjer framtagna av Livsmedelsverket.

 • Måltiden ska i möjligaste mån anpassas efter de boendes önskemål och behov.
Måltidsmiljö

 • Varje enhet ska aktivt arbeta för att skapa matråd eller liknande forum där elever, föräldrar, äldre, anhöriga och personal ges möjlighet att deltaga.

 • Alla ska ges möjlighet att äta i lugn och ro.

 • Måltidsmiljön ska präglas av ett bra bemötande och god service så att alla matgäster trivs och tycker att det är trevligt att äta. Måltiderna ska även presenteras på ett sätt som väcker matlust och främjar goda matvanor.


Kvalitet

Utgångspunkten för matglädjen och kvalitetsarbetet är att måltiderna ska vara lustfyllda och näringsriktiga. En strävan ska vara att tillaga så mycket som möjligt från grunden utifrån naturliga råvaror. Matgästernas behov ska vara utgångspunkten i arbetet för varje anställd och varje enhet ansvarar för att kostpolicyn följs.


 • Samtliga kök ska följa gällande livmedelslagstiftning, kommunens hygienpolicy samt utgå från kommunens egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska enheterna själva anpassa för den egna verksamheten. Detta gäller även cafeteriaverksamheter.

 • Utifrån medicinska, etiska och religiösa skäl, ska olika typer av kost serveras, samt vid behov ska maten konsistensanpassas.

 • All personal ska ha en förståelse för maten och måltidsmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande.

 • All måltidspersonal ska regelbundet genomgå kompetensutveckling inom ramen för kostpolicyn.

 • Inom förskola/skola ska måltiden vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten.

 • Inom vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad och viktig del av omvårdnaden.

 • Måltidsverksamheten ska kontinuerligt utvärderas.


Måltidernas centrala plats i kommunens vård, skola och omsorg


Kommunen har en enhetlig kostverksamhet för barn, ungdomar och äldre där kostpolicyn ska vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. Vidare ska policyn användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. Varje enhet ansvarar för att kostpolicyn följs. Varje enhet kan inom ramen för den gemensamma kostpolicyn utforma sin egen matsedel.


Kommunens kostpolicy ska även tillämpas av fristående verksamheter som drivs med skattemedel.


Under barn- och ungdomsåren grundlägger vi våra matvanor vilket till stor del ligger till grund för framtida konsumtionsmönster. Studier har visat att bra matvanor har betydelse för inlärning, koncentration och välbefinnande samt bidrar till en god hälsa genom livet. Övervikt och fetma är idag de största kostrelaterade problemen, vilket ökar risken för en rad sjukdomar som till exempel diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Det är därför viktigt att måltiderna som serveras är av god kvalitet och har ett bra näringsinnehåll. Det är viktigt att alla äter.


Matgästerna i Strömstads kommun ska känna en trygghet i att det serveras mat, som förutom rätt näringsinnehåll, tillagas med omtanke och håller en hög kvalitet ur livsmedelhygienisk aspekt. Maten ska grundlägga och främja goda kostvanor samt ge kunskaper och färdigheter om hur man komponerar en hälsosam måltid samt värnar om hälsan och välbefinnandet.


Verksamheterna inom förskola/skola ska även sträva efter att hos barn och elever utveckla respekt och ansvar för miljön, samt att få förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön.


Måltiden ska ingå som en naturlig del av den pedagogiska verksamheten där skolledning, pedagoger och måltidspersonal samverkar. Även det sociala samspelet under måltiden är viktigt för barnen och deras sociala utveckling.


När vi blir vuxna och äldre är måltidsmiljön och maten mycket viktiga delar i omsorgens verksamheter. Förutom näring spelar måltiden en viktig roll som källa till sociala kontakter och ska vara stunder att se fram emot under dagen. Maten och måltiderna är också en förutsättning för vårt välbefinnande. Inom äldreomsorgen är det särskilt viktigt att hålla god uppsikt över näringsintaget så att man inte riskerar undernäring och på så sätt försvagar den äldre. Tillagning ska ske så nära servering som möjligt så att matdofterna kan bidra till ökad aptit hos matgästerna.


Förskola, skola och fritidshem bör vara arenor som förenar lek, rörelse och goda matvanor i vardagen och strävar efter att inspirera barn och unga till en sund inställning till kost och motion. För de äldre ska en strävan vara att erbjuda någon form av daglig fysisk aktivitet för att på så sätt stimulera aptiten och ätandet.Sten Brodén 2013-10-25 Kommentera denna artikel
Mera - Lokalpolitik:
Klicka för att läsa: Vänsterpartiet har haft årsmöte
Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget
Red 2014-03-03
Klicka för att läsa: Gungande medlemsmöte
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs
Red 2014-01-06
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning
Red 2013-12-03
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs!
Martin Jansson 2013-12-03
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen
Malin Jansson 2013-11-24
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme
Malin Jansson 2013-11-12
Styrelsen i Strömstad
Presentationer
Martin Jansson 2013-10-23
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet
Red 2013-03-14
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad
Lars Åke Karlgren 2012-04-27
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter
Lars Åke Karlgren 2012-04-27
Synd Sten Brodén!
Mp klargör att man inte har ordinarie ledamot i BUN
Red 2012-03-20
Nu blir det bättre mat i kommunens kök!
Vänsterns krav på 25 % ekologisk mat vinner gehör
Sten Brodén 2012-03-19
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv
Red 2010-09-16
Skattesänkningar skapar klyftor
-svar till Lars Tysklind
Red 2010-09-14
Klicka för att läsa: Om att sälja fastigheter för att kunna bygga nytt
Om att sälja fastigheter för att kunna bygga nytt
Strömstadsborna äger gemensamt Strömstadbyggen. Företaget går bra och ger ett bra tillskott till..
Sten Brodén 2009-11-16
Klicka för att läsa: Strömstad blev Fairtrade City
Strömstad blev Fairtrade City
2009-03-04 diplomerades Strömstad till Fairtrade City
Sten Brodén 2009-01-05

Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Motioner

Det blir ingen landsbygsplan för Strömstad Vår motion om en plan för landsbygden har avvisats Läs hela
2008-04-07 - Sten Brodén

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson