Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Resebrev från Peru (10)

BLOGG: 

Sent på kvällen 5 juni mötte Ollanta Humala sina anhängare på Plaza Dos de Mayo i Lima och valsegern kunde börja firas. Precis som i första omgången lyckades han vända ett underläge till en knapp men klar seger. Marginalen blev till slut 3 % i en hård och polariserad valrörelse. Man har talat om att valet stod emellan en vänsterpopulist och en högerpopulist. Kanske var det så att Ollanta Humala fick den motkandidat som han kunde besegra. Keiko Fujimori var onekligen den mest kontroversiella av de motkandidater som stod till buds. Hennes far, den förre diktatorn Alberto Fujimori, är dömd för brott mot de mänskliga rättigheterna och dotterns kandidatur förknippades genom honom med begreppen korruption och diktatur.

Rent matematiskt borde högerkandidaten Keiko ha fått uppemot 65 % av rösterna om hon lyckats samla de i första omgången besegrade kandidaternas röster bakom sig. Men det visade sig vara falsk matematik.  Alejandro Toledo, som en gång vägrade ställa upp i en andra omgång emot Alberto Fujimori på grund av uppenbart valfusk, kunde till exempel inte tänka sig att stödja Keiko. Nobelpristagaren i litteratur, Mario Vargas Llosa, som i ett tidigt skede sagt att ett val mellan Humala och Fujimori skulle bli ett val mellan cancer och aids, tog i slutspurten ställning emot Keiko Fujimori och därmed för Humala. Till historien hör att det var Mario Vargas Llosa som år 1990 förlorade presidentvalet emot Alberto Fujimori och som två år senare fick se hur han upplöste kongressen och satte munkavle på alla fria media. Mario Vargas Llosas kampanj kan ha haft en avgörande betydelse för utgången av årets presidentval. 

En son eller dotter till en diktator har givetvis rätt att ställa upp i demokratiska val och det är inte Keiko Fujimori i sig som fått nobelpristagaren, plus en hel rad latinamerikanska intellektuella, att skriva upprop i valkampanjens slutskede. Problemet är, skrev Vargas Llosa i spanska El Pais, att hon envist förnekar de brott som hennes far dömts för och att hela hennes stab består av personer som samarbetade med diktaturen. 

Vad väntar när den nye presidenten tillträder sitt ämbete 28 juli? Hans möjligheter att genomföra sin politik kommer att begränsas av att han saknar majoritet i kongressen. Tidningen La Republica skriver att Humalas uppgift nu kommer att bli att vinna allmänhetens förtroende genom att visa att han kommer att leva upp till sina vallöften. Valresultatet visar att det finns ett utbrett missnöje med hur landets rikedomar fördelats. I sitt segertal påpekade Humala att det finns behov av en starkare stat. "Jag kommer personligen att resa runt för att försäkra mig om att staten fungerar, framförallt i de fattigaste delarna av landet", sa han bland annat. 

Säkert är att Humala inte kan vänta sig någon smekmånad. Många utmaningar står och väntar på svåra beslut ifrån den nye presidenten. I Punoregionen vid Titicacasjön, där Humala fick nära 80 % av rösterna, pågår en långvarig konflikt mellan gruvexploatörer och de som lever av att bruka jorden. De växande miljöproblemen i landet har lett till att 80 % av de sociala konflikterna är miljörelaterade. Det lär inte bli lätt för den nye presidenten att rubba de transnationella företagens intressen att exploatera olje - och naturtillgångarna i Amazonas och på andra ställen. 

Återstår att se hur Peru under Humalas ledning kommer att inordna sig i den latinamerikanska vänstervågen. Mycket tyder på att Humala sneglar mera åt Brasiliens linje än Venezuelas. I valkampanjen har han sagt att marknadsekonomin skall bestå men att överskottet skall fördelas mera rättvist. Här finns goda exempel att hämta ifrån Brasilien där man lyckats höja levnadsstandarden för de fattigaste sedan Arbetarpartiet tog makten 2002. Precis som i Brasilien reagerade "marknaden" negativt när valresultatet stod klart i Peru. Men om Humala lyckas med en omfördelning kommer det att innebära att flertalet kan höja sin konsumtion och de ekonomiska hjulen kan komma att spinna loss bättre än någonsin. Humala har lovat införa allmän pension vid 65 år samt frukost och lunch åt alla skolbarn. Det är konkreta reformer som kan bidra till höjd levnadsstandard för de fattigaste. 

Humala har fem år på sig att genomföra en förändring i Peru. Jag kommer fortsätta att med stort intresse följa händelserna i Peru. 


Krokstrand 11 juni 2011

P.S. För den som vill läsa en mycket spännande och intressant rapport om utvecklingen i Latinamerika rekommenderas www.arenaide.se Rapporten har författats av Magnus Linton och heter "Latinamerika, vänstern, framtiden" 


Sten Brodén 2011-06-11 Kommentera denna artikel
Mera - Resebrev:
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd
Sten Brodén 2011-06-07
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck.
Sten Brodén 2011-05-30
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat
Sten Brodén 2011-05-19
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner?
Sten Brodén 2011-05-12
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso
Sten Brodén 2011-05-08
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho
Sten Brodén 2011-05-01
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter
Sten Brodén 2011-04-30
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager
Sten Brodén 2011-04-20
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken.
Sten Brodén 2011-04-14
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco
Sten Brodén 2011-04-02
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru
Sten Brodén 2011-03-28

Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson