Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Resebrev fran Peru (8)

BLOGG: 

Sendero Luminoso tillampade Maos teorier om folkkriget, att forst erovra landsbygden for att sedan isolera staderna och till slut inta dem. Man kom ganska langt i denna stravan. Sendero Luminoso hade stort inflytande inte bara i centrala och sodra hoglandet utan ocksa i Limas kakstader, universitet och andra stallen. Men langt inne i de omraden som Sendero Luminoso dominerade fanns ocksa centralmaktens militarbaser och de paramilitara dodspatrullerna. Forst Rodrigo Francokommandot som bildades av medlemmar i Alan Garcias APRA-parti. Senare bildades Colina-gruppen under Alberto Fujimoriregimen av medlemmar i hemliga polisen.

Det avgorande slaget mot Sendero Luminoso intraffade nar en enhet ur sakerhetstjansten genom grundligt och talmodigt spaningsarbete lyckats lokalisera Abimael Guzmans ("Gonzalo") gomstalle, pa overvaningen pa en balettskola i en av Limas fororter. Bland annat genomsokte man soporna och fann rester av mediciner mot psoriasis, en akomma som Guzman lider av. Inte ens Fujimori var informerad nar man slog till och fangade, inte bara Guzman, utan nastan hela Sendero Luminosos centralkommitte.

Nu borjade ett spektakel dar de fangslade senderisterna ikladdes randiga fangklader for att visas upp for folk och media. Sedan foljde militardomstolar dar alla funktionarer hade ranarluvor (for att inte riskera att utsattas for hamnd ifran Sendero Luminoso). Efter Fujimoris fall ogiltigforklarades dessa domar och rattegangarna fick goras om, fortfarande utan att press och allmanhet fick vara med.

Kriget fortsatte men initiativet lag nu pa centralmaktens sida. Ledarrollen hos Sendero Luminoso togs over av Oscar Ramirez Durand ("Feliciano") men aven han fangades in i Huancayo 1999. Darmed kan man saga att inbordeskriget var slut, men anda inte. Man kan lika garna saga att Sendero Luminoso delades i tre fraktioner, varav tva ar stridande.

I omradet oster om Andahuaylas - Ayacucho - Huancaya finns en svartillganglig dalgang dar floderna Ene och Apurimac rinner fram genom selvan. Har pagar ett lagfrekvent krig mellan centralmakten och en av Sendero Luminosos fraktioner, under ledning av Victor Quispe Palomino ("Jose"). Pa senare ar har striderna intensifierats och ett 40-tal soldater och poliser har dodats. Enligt fore detta generalen Marcos Miyashiro har gerillan starkt sin vapenkraft och kan nu agera mera offensivt an tidigare. I den senast kanda intervjun som Palomino gav, i maj 2009, berattade han om sin ungdomstid pa universitetet  i Ayacucho. Han sa att han hade 300 gerillas, att de tog ut krigsskatt av de transporter av narkotikatransporter (dvs kokablad, som ar lagligt, kokapasta och kokain) som gar genom omradet. Dalgangarna ar perfekt lampade for kokaodling och man kan ta ut flera skordar per ar. Palominofraktionen skyddar kokabonderna och ger dem mojlighet att odla och salja kokabladen till de uppkopare som producerar kokain for utlandsk konsumtion. Palominofraktionen tar avstand ifran den gamla ledningen av Sendero Luminoso som man anser har svikit revolutionen medan man sjalva star for den sanna marxismen-leninismen-maoismen. Man utbildar aven barn i sin ideologi och i hur man brukar vapen. De hogsta ledarna, med Guzman i spetsen, tar i sin tur avstand ifran Palominofraktionen som man anser vara legoknektar som saknar ideologi utan i sjalva verket ar saval antimaoistisk och emot folket.

Norr om Tingo Maria rinner Rio Huallaga. Har finns en annan fraktion av Sendero Luminoso. Den leds av "Kamrat Artemio" vars egentliga identitet inte ar kand. "Artemio" ar en av fa ur Sendero Luminosos centralkommitte som varken dodats eller fangslats. I likhet med den sodra fraktionen verkar man i omraden perfekt lampade for kokaodling och dar transportleder for narkotika pagar. "Artemio" ar daremot lojal mot den ursprungliga ledningen och ser Abimael Guzman och Oscar Ramirez Durand som de sanna ledarna. I en TV-intervju i september 2006 kravde han amnesti for de fangslade ledarna vilket skulle oppna for en dialog for fred. Centralmakten svarade omedelbart med en militar offensiv for att fanga "Artemio" vilket inte lyckades. I en ny intervju 2008 forklarade han att den vapnade kampen skulle fortsatta pa grund av okat militart tryck ifran centralmakten. Det ar troligt att ocksa denna fraktion beskyddar kokaodlarna och beskattar narkotikatransporter.

Aven om manga senderister och deras ledare fortfarande sitter fangslade och i manga fall gor sa i manga ar till, slapps allt flera ut efter avtjanat straff. Detta bidrar till att rekonstruera partiet. Det gors inom ramen for vad som kallas MOVADEF (Movimento por Amnistia y Derechos Fundamentales = Rorelsen for amnesti och grundlaggande rattigheter). Man driver fragan om allman amnesti for alla parter i kriget val medvetna om att flertalet fangslade hor till den egna rorelsen. Trots namnet tycks MOVADEF vara en ren partiorganisation. Man bekanner sig till en marxist-leninistiskt-maoistisk ideologi och man talar om det gamla partiets svarigheter, nodvandigheten av att rekonstruera politiken och partiet. Man faststaller att i nulaget saknas det forutsattningar for en vapnad kamp och har lagt sin kraft pa den parlamentariska kampen saval i de lokala valen hosten 2010 som i arets val. Man lyckades samla ihop mer an 150 000 namnunderskrifter for att registrera sitt parti hos valmyndigheten. Trots detta fick man inte stalla upp under eget namn men daremot i allianser med andra partier. I valet till den andinska kongressen samarbetade man till exempel med Partido Justicia, Tecnologia, Ecologia (Juste). Inte i nagot fall har man lyckats fa mer an ett fatal procent av valjarnas stod.

Den nya organisationen har genomfort forstamajdemonstrationer atminstone i Lima de tva senaste aren. Framst i tagen bars portratt av Marx, Lenin och Mao. Kraven man framfor ar ganska traditionella:

- hogre loner, atta timmars arbetsdag

- jorden at dem som brukar den

- ratt till halsa, semester och pension

- en ny konstitution som garanterar grundlaggande rattigheter

- frihet at alla politiska fangar, frihet at Abimael Guzman

- nej till den imperialistiska invasionen av Libyen

MOVADEF har ocksa startat en tidning "Amnistia General" som hitills kommit ut med tre nummer.

Framtiden far utvisa om maoisterna i Peru har mojlighet att utmejsla en politik som kan fa bred anslutning. I nulaget har man ytterst marginell betydelse.

 

Huaraz 9 maj 2011

 


Sten Brodén 2011-05-12 Kommentera denna artikel
Mera - Resebrev:
Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet
Sten Brodén 2011-06-11
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd
Sten Brodén 2011-06-07
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck.
Sten Brodén 2011-05-30
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat
Sten Brodén 2011-05-19
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso
Sten Brodén 2011-05-08
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho
Sten Brodén 2011-05-01
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter
Sten Brodén 2011-04-30
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager
Sten Brodén 2011-04-20
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken.
Sten Brodén 2011-04-14
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco
Sten Brodén 2011-04-02
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru
Sten Brodén 2011-03-28

Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson