Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Resebrev fran Peru (7)

BLOGG: 

Jag vandrar i sparen av Sendero Luminoso. Namnet harstammar fran Jose Carlos Mariategui. Nar det som senare blev PCP, det peruanska kommunistpartiet bildades 1928 uttryckte han "El marxismo-leninismo abora el sendero luminoso hacia la revolucion" (marxismen-leninismen oppnar den upplysta stigen till revolutionen).

Nar jag moter alla manniskorna pa Jiron Asamblea ar det svart att forestalla sig det grymma inbordeskrig som utspelade sig har for bara ett par decennier sedan. Jag ser i manniskornas ansikten och soker tecken men folk ser inte annorlunda ut har an pa andra stallen. Men det som inte syns pa ytan maste finnas pa djupet, atminstone hos dem som ar aldre an 20 ar.

Vid en kiosk laser jag framsidan pa en lokaltidning att man funnit en 21 ar gammal massgrav i narheten. En namngiven sergeant sags vara ansvarig for massakern och flertalet av de 23 offren ar likasa namngivna i artikeln. Bredvid mig star en polis och en civil man som laser samma artikel. Jag undrar om de pa nagot satt ar personligen involverade i det som hant. Ingenting kan jag utlasa av deras ansiktsuttryck.

"Universidad Nacianal de San Cristobal de Huamanga" har en lang tradition av att vara ett vansterfaste. Kanske ar det sa fortfarande? I varje fall finns slagord malade utanfor. De riktar sig emot rektorn, samhallet och kapitalismen och for frihet at Antauro Humala och for revolutionen.

Hit kom en filosofiprofessor ifran Arequipa, Abimael Guzman. Han besokte Kina vid flera tillfallen under 1960-talet och inspirerades av kulturrevolutionen. Han deltog mycket aktivt i linjestriderna inom PCP. Vid 1970-talets borjan hade de peruanska maoisterna organiserat sig i PCP (sl) dar sl star for Sendero Luminoso, den upplysta stigen. Pa universitetet i Ayacucho var de dominerande. Precis som hemma i Sverige vid den tiden kom manga studenter ifran samhallsgrupper som aldrig tidigare haft mojligheten till hogre studier. 

Nar jag gar in pa campus blir jag inte avvisad av nagon sur vakt. Studenterna ar pafallande unga. I Peru gar man direkt ifran hogstadiet till universiteten. Banderoller visar att det pagar ett politiskt val pa skolan. Annars ar har som pa vilket campus som helst i varlden. Studenterna gar med studiematerial och mobiltelefoner i handerna och samtalar med varandra i grupper. Nar jag gar ut sneglar vakten misstanksamt pa mig, men han sager ingenting.

Jag styr mina steg mot den stora kyrkogarden i oster. Nastan genast finner jag Edith Lagos grav. Den ligger pa en framtradande plats nara ingangen. Som alltid finns farska blommor pa graven, roda nejlikor och gula blommor som jag inte vet namnet pa. Edith Lagos var dotter till en framgangsrik kopman i Ayacucho. Sexton ar ung anslot hon sig till Sendero Luminoso. Rekryteringen kom annars framst ifran ungdomar pa landet som fatt hogre utbildning an sina foraldrar och som hade en vilja att kampa for battre levnadsvillkor i framtiden.

Den 17 maj 1980 inledde Sendero Luminoso den vapnade kampen genom att attackera vallokalen i Chuschi, ett litet samhalle utanfor Ayacucho. Darmed avvisade man den "borgerliga" demokratin, det gamla samhallet skulle krossas och ett nytt rattvisare samhalle skulle spira.

Edith Lagos aktiviteter ledde till att hon anholls och trakasserades av polisen vid flera tillfallen. I mars 1982, nar hon var 19 ar, ledde hon ett 50-tal gerillasoldater vid en stormning av fangelset i Ayacucho. Man befriade 304 fangar varav manga var medlemmar och sympatisorer till Sendero Luminoso, men naturligtvis passade vanliga brottslingar pa att smita ut samtidigt. Nagra av senderisterna blev skadade och hamnade pa sjukhuset. Poliserna hamnades genom att slita dem ur sjukhussangarna och avratta dem pa flacken.

I september samma ar stoppades Edith Lagos och en manlig van i en vagsparr i Apurimac. Det blev en eldstrid och Edith Lagos dodades. Vid begravningen nagra dagar senare fylldes Plaza de Armas i Ayacucho av kanske upp emot 30 000 sorjande. Staden hade vid den tiden 60 000 invanare. Det visar att det under de forsta aren fanns ett stort folkligt stod for upproret.

Det finns bilder dar kistan, svept i en rod flagga med hammaren och skaran, flyter uppe pa ett hav av manniskor. Jag soker upp platsen dar fotografen stod och tar egna bilder. Nagra meter darifran ligger en minnesplatta for offren i inbordeskriget.

Nar striderna kom igang blev det omojligt for folk att halla sig utanfor. Makten over byarna skiftade ofta och man kunde latt bli anklagad for forraderi av an den ena an den andra sidan. Barn, ungdomar, aldringar, man och kvinnor, vem som helst kunde dodas. Landsbygden och de allra fattigaste blev mest utsatta. 

Jag gar till "Museo de Memorial", som drivs av ANFASEP (Asociacion National de Familiares de Secuestrados, Defenidos y Desaparecidos del Peru = Foreningen for familjerna till de kidnappade, fangslade och forsvunna). Redan 1983 tog nagra kvinnor, varav nagra varken kunde lasa eller skriva, initiativet att bilda denna forening for att fa reda pa vad som hant deras anhoriga, att de ansvariga skulle domas och rattvisa skipas. Det ar latt att forestalla sig vilka svarigheter deras arbete motte under pagaende krig. Modigt och envist fortsatte de sitt arbete fram till idag.

Nar diktatorn Alberto Fujimori flydde till Japan efter en korruptionsskandal 2000 kunde overgangsregeringen tillsatta CVR (Comision de la Verdad y Reconciliacion = Sannings- och forsoningskommissionen). Dess tillkomst berodde till stor del pa det arbete som ANFASEP lagt ner under alla ar. CVR fastslog i sin slutrapport 2003 att 69 280 manniskor dodats under 1980-2000 och att 15 000 hade "forsvunnit". Man ansag att Sendero Luminoso var ansvariga for 54 % av dodsfallen. I stort sett samtliga av deras ledare har antingen dodats, avtjanar eller har avtjanat langvariga fangelsestraff. Bland de ansvariga inom staten, militaren, polisen och dodspatrullerna har de flesta daremot sluppit undan lagens inte tillrackligt langa arm. Alberto Fujimori sjalv ar ett undantag darvidlag. I tidningen La Republica laste jag nyligen om en tidigare chef for en militarbas i Huanta i Ayacuchoregionen som domts till 10 ars fangelse for att han var ansvarig for den tortyr som agt rum under hans befal. Da hade det gatt 23 ar sedan brotten begicks.

"Museo de Memorial" bildades i sin tur som en konsekvens av CVR, som bland annat foreslog att minnesplatser skulle skapas, och kunde oppna 2005. Det finansieras av internationella utvecklingsorganisationer, peruanska staten och manniskorattsorganisationer. Utstallningen har tre avdelningar. Den forsta visar pa olika satt omfattningen av konflikten. Har finns ocksa en kopia av en tortyrcell och en del av en massgrav. I den andra avdelningen finns ogonvittnesskildringar och personliga tillhorigheter till de forsvunna. Detta kompletteras av "retablos", traditionell folkkonst i form av sniderier som visar till exempel historiska handelser. Den tredje avdelningen handlar om ANFASEPs eget arbete och avslutas med en portrattsamling av foreningens och ungdomsorganisationens medlemmar.

Jag pratar med kvinnan som for dagen forestar museet. I sjalva verket har jag svart att bryta hennes ordstrom. Det ar sa oerhort mycket  som hon vill formedla om det forflutna och om nutiden och hennes oro for framtiden. min spanska ar alldeles otillracklig for att kunna uppfatta mer an fragment av det hon sager. Hon ar oerhort kritisk till centralmakten i Lima overhuvudtaget och presidenterna Belaunde, Garcia och Fujimori som regerade 1980-2000, i synnerhet. Minst av allt vill hon ha tillbaka "Fujimorismen" i form av dottern Keiko. Hon ser presidentvalet 5 juni som ett odesval for Peru. Hon befarar att det skulle vara forodande for ANFASEPs fortsatta arbete om Keiko Fujimori besegrar Ollanta Humala i andra omgangen.  Keiko Fujimori som president har mojlighet att benada Alberto Fujimori, som i sin makts dagar motverkade ANFASEP och var huvudansvarig for de brott som utfordes under hans ledning. Dessutom utverkade han en allman amnesti for de brott som begicks av regeringssidan. 

I denna berattelse saknas forlorarnas rost. Manga av ledarna for Sendero Luminoso ar doda och kan inte sjalva beratta. Nagra forfattare har berort amnet men annu inte gett oss ett perspektiv ifran dem som initierade och gjorde uppror. Mario Vargas Llosa (forkortas MVLL i Peru) har gett en bild av Sendero Luminoso i "Doden i Anderna" och den unge Santiago Roncagliolo har forlagt sin roman "Abril Rojo" (finns pa engelska) till Ayacucho ar 2000. Han har ocksa skrivit en biografi om Abimael Guzman "La cuatra Espada", Det fjarde svardet (efter Marx, Lenin och Mao). Den boken finns endast tillganglig pa spanska. Vaino Linna kunde pa 1950-talet i romanform beskriva det finska inbordeskriget som agde rum 1918. Tiden borde snart vara mogen att nagon i romanform kan ge oss Sendero Luminosos version av det som hande.

I nasta resebrev kommer jag att skriva om Sendero Luminosos verksamhet i dag, folj den spannande fortsattningen.


Huancavelica 1 maj 2011


Sten Brodén 2011-05-08 Kommentera denna artikel
Mera - Resebrev:
Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet
Sten Brodén 2011-06-11
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd
Sten Brodén 2011-06-07
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck.
Sten Brodén 2011-05-30
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat
Sten Brodén 2011-05-19
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner?
Sten Brodén 2011-05-12
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho
Sten Brodén 2011-05-01
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter
Sten Brodén 2011-04-30
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager
Sten Brodén 2011-04-20
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken.
Sten Brodén 2011-04-14
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco
Sten Brodén 2011-04-02
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru
Sten Brodén 2011-03-28

Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson