Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Resebrev fran Peru (4)

BLOGG: 

Med minibuss reste jag med nagra nyfunna vanner bortom Ollantaytambo pa vindlande serpentinvagar over det hoga passet Abra Malaga 4 350 m o h. Pa andra sidan motte forst moln men darunder tropisk varme. Vaxtligheten tatnade och vi befann oss i selvan (djungeln).

Vagen over passet ar fortfarande under konstruktion och vi hamnade snart i ett gigantiskt och komplicerat vagbygge. Faktum ar att delar av den nya vagen redan har rasat. Hundratals vagbyggare arbetar vidare med och utan maskiner pa de manga mil som aterstar.

I det lilla samhallet Huayopato klev vi av bussen som fortsatte mot Quillabamba. Vi som deltog i den har resan, Nora (tyska som for narvarande projektarbetar pa Museo de Choco och Cocla Tours), Julian och Nicolaus (franska turister), Christine (Belgien) och jag sjalv, utgjorde en testpatrull for ett nytt slags microturism. Tanken ar att resorna skall bli en kombination av att oka kunskapen om smaskalig ekologisk produktion av the, kaffe och kakao och att den skall ge en viktig biinkomst till odlarna. Turisterna kan dessutom kombinera detta med besok pa Machu Picchu, som ligger i narheten.

Eftersom vi var forsokskaniner och pionjarer hade vi fatt utforma resan i stort sett som vi ville, ja i praktiken fick jag utforma resan som jag ville eftersom de ovriga i gruppen anslot sig i ett senare skede.

I Huayopato mottes vi av familjen vi skulle bo hos, Julia & Jose' samt deras tre barn. Vi installerade oss i vara rum och sedan at vi en frikostig andinsk lunch. Pa eftermiddagen visades vi runt pa odlingarna av Julia, en mycket driftig och talfor kvinna. Hon ar inflyttad ifran norra selvan i Peru och det stod snart klart for oss att hon var den drivande pa odlingen och en betydande person i det lokala kooperativet. Hon ar dessutom politiskt aktiv och vald till ledningen for lokalsamhallet.

Samtliga odlingar, s k "chacras", ar sma familjejordbruk, som ar organiserade i bykooperativ, som i sin tur ingar i storre enheter. Paraplyorganisationen, som omfattar hela landet, heter Cocla och bestar for narvarande av 8 000 smaskaliga kaffe- the- och kakaoproducenter. Cocla ar idag den storsta och viktigaste exportoren av ekologiskt kaffe ifran Peru.

Dessa sma familjejordbruk ser inte ut som jag hade forestallt mig dem, dvs som i Sverige dar grodorna odlas i langa jamna rader och fyrkanter. Har gar man in i en odling som ser ut som en djungel dar allt vaxer som naturen sjalv bestammer. Men under Julias engagerade vagledning ser vi ett monster som bestams av vaxternas omsesidiga beroende dar kaffeplantorna behover skugga, dar vissa vaxter ger sarskilt god jordforbattring osv. Detta familjejordbruk ar alltsa mycket mera an en kaffeplantage. Har odlas mangder av tropiska frukter som bananer, mandariner, apelsiner, lemon, avocado samt en del sorter jag aldrig hort talas om. Kooperativet i Huayopato, som bestar av 120 enheter, hanterar bara kaffe, the och kakao. Ovriga produkter saljer familjen via andra kanaler eller anvander till egen konsumtion.

Visningen fortsatte pa den gamla fabriken pa andra sidan landsvagen dar vi kunde folja theproduktionen ifran torkning, rostning och sortering efter kvalitet. Julia visade ocksa bygget av den nya moderna fabriken i narheten.

Nasta dag hamtades vi av grannen Raul, som visade oss vagen till sin familjs kakaoplantage. Stigen var mycket vacker liksom plantagen. Har foljde motsvarande procedur dar vi foljde kakaons vag ifran frukt via torkning, jasning, rostning och stenmalning till slutprodukten - varm choklad som vi drack upp!

Efter lunch lamnade vi Huayopato med taxi och i den lilla byn Santa Maria sa vi adjo till Julian & Nicolaus som drog vidare mot Aguas Calientes och Machu Picchu. Nora, Christine och jag steg av vid Rio Vilcanuta utanfor Santa Maria. Dar borjade var vandring pa Camino Inca de la Selva. Vi steg fran 1 300  till 1 900 m o h pa knappt tre timmars vandring. Det var en hisnande upplevelse. Under oss fanns hela tiden den vilda och danande Rio Vilcanuta, langre bort branta berg och djupt skurna dalgangar och raviner. Topparna var insvepta i mjuka moln sa vi kunde inte se Salcantays snokladda toppar pa over 5 000 m o h. Ibland kandes det som om trappstegen Inkas byggde hangde i tomma luften. Vi klamrade oss fast narmast bergvaggen och forsokte undvika att titta ut over de brantaste stupen.

Smutsiga och svettiga men valbehallna kom vi fram till Huacayupana och Chacra de Alejandro i alla fall. Pa kvallen, efter middagen samtalade vi om hur Comercial de Justo (Fairtrade) fungerar. Alejandro berattade om vad det betyder for honom och jag berattade om hur Fairtrade arbetar i Sverige. Alejandro saljer sitt Fairtrade-kaffe till det lokala kooperativet "Razon Social Cooperativa Agraria Cafe'talera Huadquena" och far 50 % hogre pris an vad han annars skulle ha fatt. Dessutom tilldelas kooperativet sociala premier som anvands for vidareutbildning av odlarna. Alejandro var mycket insatt i Fairtradekonceptet och kande till det oberoende internationella kontrollorganet FLO.

Alejandro hade vuxit upp i Huacayupana och var van vid att arbeta utan maskiner. Nar han ska leverera sina produkter maste han forst bara dem 15 min rakt uppfor den branta sluttningen till narmsta bilvag. Hans dotter, Camilla, som nu gar i mellanstadiet, har cirka tva timmars promenad till skolan. Och sedan naturligtvis lika langt hem. Skolbuss existerar inte.

Att regnperioden inte ar over blev vi paminda om under natten, morgonen och formiddagen. Det regnade oavbrutet. Darfor bestamde vi oss for att ta vad vi trodde var den enklaste vagen tillbaka till Santa Maria. Det kandes bekvamt att ga nedfor sluttningen tills vi nadde en provisorisk bro over en pa grund av regnandet vild fors. Bron bestod av nagra stockar med smala pinnar lagda pa tvars. Vi overvagde att krypa over men till slut gick vi med sma korta steg forsiktigt over, en i taget.

Val nere pa vagen vantade dock inte den bestallda taxin sa vi borjade vandra langs den leriga landsvagen mot Santa Maria. Ingen taxi. Och inga andra fordon heller. Sa smaningom forstod vi att nagot var fel. Vagen maste helt enkelt vara avstangd eller blockerad. Vi vandrade vidare hogt over den danande Rio Vilcnuta. Vi passerade sparen av ett jattelikt ras som hade tagit med sig hela branten och vagen ner i floden. Det hade intraffat bara tva veckor tidigare berattade Alejandro. Men nu fanns dar redan en ny vagbana. Alejandro uppmanade oss att skynda oss forbi rasomradet eftersom det fortfarande inte var sakert omrade.

Efter narmare tre timmars vandring motte vi plotligt en liten bilko och taxin vi hade bestallt. Vi hade kommit nastan fram till det nya ras som hade intraffat under formiddagen. Vagen hade fatt en ny provisorisk dragning. Taxin tog sats, slirade pa det hala underlaget, tutade och korde. I samma ogonblick borjade stenar rulla ner over vagen igen och taxin maste stanna och backa. Med hjartat i halsgropen tog vi oss over i andra forsoket och kunde ansluta till kollektivbussen i Santa Maria, ta oss over Abra Malaga och landa i Cusco pa kvallen.

Cusco 19 april 2011


Sten Brodén 2011-04-20 Kommentera denna artikel
Mera - Resebrev:
Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet
Sten Brodén 2011-06-11
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd
Sten Brodén 2011-06-07
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck.
Sten Brodén 2011-05-30
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat
Sten Brodén 2011-05-19
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner?
Sten Brodén 2011-05-12
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso
Sten Brodén 2011-05-08
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho
Sten Brodén 2011-05-01
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter
Sten Brodén 2011-04-30
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken.
Sten Brodén 2011-04-14
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco
Sten Brodén 2011-04-02
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru
Sten Brodén 2011-03-28

Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson