Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Resebrev fran Peru (3)

BLOGG: 

Med blandade kanslor sitter jag i Eco Amazonia Lodge, tva timmar nedstroms Puerto Maldonado, och ser ut mot Rio Madre de Dios bruna, strommande vatten. Nu, i slutet av regnperioden, ar den som maktigast. Under torrperioden ar den cirka fem meter grundare och da framtrader sandstrander dar det nu forsar vatten. Floden for med sig mangder av stockar, palmer och andra vaxter som hogvattnet eroderat ur flodbankarna. Jag kanner gladje over att fa uppleva regnskogen och det rika djur- och vaxtlivet, men samtidigt sorg over att den exploatering och miljoforstoring som pagatt under framforallt de senaste 60 aren och som har inneburit att indianstammar som tidigare levde har, har trangts undan.

Ursprungsfolkens huvudproblem, har liksom i andra omraden, ar forlusten av territorier. Begreppet privat markagande ar okant for ursprungsfolken. Det ar en absurd tanke att man skulle kunna aga himmel, jord och vatten, eller hur? Men alltnog, det pagar en hansynslos miljoforstoring av land och vatten. Just nu ar det storsta problemet storskalig utvinning av guld. I den processen anvands stora maskiner och dessutom tillfor man fosfor. Multinationella oljebolag atervander for att anyo soka efter lonsamma fyndigheter.

Den sista lanken av den transkontinentala vagforbindelsen mellan Atlanten i Brasilien och Stilla Havet i Peru slutfors i Puerto Maldonado. Man bygger en 700 m lang hangbro over Rio Madre de Dios. Fortfarande fraktas last- och personbilar pa sma farjor som narmast liknar pramar med tak. Deras kapacitet ar liten, en lastbil eller tva personbilar per tur. Till synes foljer de med flodens starka strom, men pa nagot satt hamnar de ratt till slut i nagot som paminner om ett farjelage. Aven denna nya vagforbindelse tranger undan forutsattningarna for ursprungsfolken att leva sina traditionella liv och det innebar standiga konflikter.

Exploateringen av Madre de Dios borjade ar 1884 nar den okande gummibaronen Fitzcarrald atervande till omradet och upptackte en ny forbindelse mellan tva av Amazonas vattendrag, Rio Urubamba och Rio Cashpajali. Det innebar ocksa borjan till slutet pa Madre de Dios indianstammar. I Europa ansags upptackten av den nya forbindelsen som ett stort steg framat, men for Peru innebar det att gummit pa ett snabbare satt fraktades ut ur landet. Puerto Maldonado grundades 1902 och nar utvinningen av gummi okade innebar det ocksa att befolkningstalet snabbt okade. In flyttade bade arbetare och kopman kopplade till gummiproduktionen.

Trots gummitexploateringen forblev Medre de Dios ganska okant fram till mitten av 1900-talet. Da borjade man avverka ceder och mahogny samt borjade skorda Brazil nuts. Sedan kom den forsta omgangen av oljeexploatorer som i sin tur foljdes av guldvaskare. I liten skala innebar det att man jobbar med nagot som liknar sma mudderverk som silar flodslammet langs flodbankarna. Alla dessa attraktiva produkter for en vaxande varldsmarknad innebar att det byggdes vagar in i omradet som gjorde det till det mest tillgangliga av Perus regnskogar.

Puerto Maldonado vaxer sa det knakar. Bara under de senaste sju aren har stadens befolkning vuxit fran 10 000 till 60 000 invanare! Flertalet kommer fran det fattiga hoglandet, men det finns ocksa lycksokare ifran andra varldsdelar. Stadsplaneringen ar modernt rutmonster, men gatorna liknar mest landsvagar. Ytterst fa gator har nagon annan belaggning an grus. Gatorna trafikeras huvudsakligen av overbefolkade motorcyklar och tuc-tucs. Jag far kanslan av att befinna mig i nagon asiatisk stad snarare an i Peru.

Langs bifloder till Rio Madre de Dios lever emellertid fortfarande flera olika indianstammar. Samtliga har minskat i storlek pa grund av vasterlandskt inflytande och dess sjukdomar. Manga har utplanats helt och hallet men andra har bibehallit sina levnadssatt och sin isolering. De stammar som atervant eller blivit kvar i sina ursprungliga omraden tvingas nu sasongsarbeta for kolonisatorerna, under torrperioderna betyder det oftast att vaska guld och under regnperioderna kan det betyda att plocka Brazil nuts eller att arbeta i skogsindustrin.

Peru har trots allt avsatt stora omraden till nationalparker och reservat. Manu nationalpark, som ligger langre uppstroms Rio Madre de Dios, har mycket restriktiva bestammelser och dar kravs sarskilt tillstand for att komma in. Ekoturismen ar begransad till ostra kanten dar det finns lodger. Namnas bor ocksa att nationalparkerna i Peru ar gigantiska vid en jamforelse med motsvarighweter i Europa. Eco Amazonia Lodge, som jag besoker, ar ett mindre naturreservat. Marken ags av peruvianska staten men forvaltas av en privat exploator. Mina blandade kanslor infor utvecklingen bestar.


Eco Amazonia Lodge, Rio Madre de Dios 12 april 2011


Sten Brodén 2011-04-14 Kommentera denna artikel


Kommentarer:

Frånb en skog till en annan

Tack för utförlig historia och information om regnskogsläget i de södra trakterna! Här i Guatemala är det naturligtvis samma bös som gäller.. här kan oljeexploateringen och skövlingen frodas helt lagligt i egna oljereservat (i Petén), men officiellt kallas dessa reservat "SKyddade reservat"/naturreservat! Man smäller av. Akta dig för amöborna!

Kram och mycket lycka från Kaj

Kommentar av: Subcommandante Kaj 2011-04-15

Indianstammar i omradet

Nedstroms fran Puerto Maldonado lever den storsta gruppen, Esa Eja (av kolonisatorerna felaktigt kallade Huarayos). Ursprungligen var de nomadiska jagare, men de var ocksa valkanda krigare som kampade emot bade Inkas och spanjorer. Under Fitzcarrald forslavades Esa Eja.

Uppstroms lever flera ursprungsfolk med atminstone fem egna sprak; Huachipaeri, Amarakaeri, Sapitoyeri, Arasayri och Toyeri. Idag arbetar manga av dem med skogsarbete och guldvaskning for koloonisatorerna.

Kalla: The rough guide av Dilwin Jenkins

Kommentar av: Sten Broden 2011-04-14

Fitzcarrald eller Fitzcarraldo?

Baronen hette Fitzcarrald men filmen som Werner Herzog gjorde 1982 fick namnet Fitzcarraldo. Det finns till och med en ort i trakten som heter Fitzcarrald och i Puerto Maldonado finns en gammal bat som sags ha tillhort den gamle gummibaronen. Det ar naturligtvis falskt. Och den bat som finns i Iquitos ar den bat som anvandes vid filminspelningen. Den by eller plats i norra Bohuslan dar Karl XII inte nagon gang befunnit sig - den platsen finns inte! Pueerto Maldonado sags ha grundats av Fitzcarrald men det stammer inte heller - gummibaronen avled manga ar innan staden grundades.

Kommentar av: Sten Broden 2011-04-14
Mera - Resebrev:
Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet
Sten Brodén 2011-06-11
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd
Sten Brodén 2011-06-07
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck.
Sten Brodén 2011-05-30
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat
Sten Brodén 2011-05-19
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner?
Sten Brodén 2011-05-12
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso
Sten Brodén 2011-05-08
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho
Sten Brodén 2011-05-01
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter
Sten Brodén 2011-04-30
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager
Sten Brodén 2011-04-20
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco
Sten Brodén 2011-04-02
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru
Sten Brodén 2011-03-28

Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson