Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Resebrev fran Peru

BLOGG: 

I Peru pagar slutspurten av valkampanjen i presidentvalet. Den nuvarande presidenten Alan Garcia har suttit i tva omgangar och far inte stalla upp pa nytt. Opinionsundersokningarna avloser varandra och utgangen ar synnerligen oviss. Lange sag det ut som om expresidenten Alejandro Toledo latt skulle ga vidare till en andra omgang. Daremot var det ovisst vem som skulle bli hans motstandare. Alternativet att fa mera an 50 % av rosterna och darmed bli direktvald har hela tiden varit orealistiskt.

Nu, med knappt tva veckor kvar till valdagen, finns fem kandidater som ligger nastan jamsides pa upploppet. Fyra av dem, Alejandro Toledo, Luis Castaneda (f d borgmastare i huvudstaden Lima), Keiko Fujimori (dotter till den for MR-brott fangslade forre presidenten och diktatorn Alberto Fujimori) samt uppstickaren Pedro Pablo Kuczynski, star samtliga i varierande grad for nyliberal och USA-vanlig politik. Detta i kontrast till huvudtendensen i Latinamerika som under det senaste decenniet har varit vanster. 

Ensam emot dessa fyra kandidater star Ollanta Humala som star for en nationall och i vissa avseenden vansterinriktad politik. Humala har gjort karriar inom arme'n, bland annat ledde han strider mot den maoistiska gerillan Sendero Luminoso under 1980-talet. I forra presidentvalet 2005 forlorade han slutspurten mot Alan Garcia men nara halften av valjarna lade sina roster pa Humala. Tyvarr gjorde Venezuelas president Hugo Chavez den gangen ett klumpigt inhopp i valrorelsen, ett inhopp som uppfattades som inblandning i Perus inre angelagenheter. Den maloren kanske rent av kostade Humala segern.

Man kan anda saga att Humalas politiska framtoning liknar den som Hugo Chavez star for. Ett stalltips for dagen ar att Humala, med stort stod bland de fattigaste och bland folk pa landsbygden, atminstone tar sig till andra omgangen av presidentvalet, som ager rum 5 juni. 

Samtidigt med presidentvalet sker val till den peruanska kongressen och till den med Colombia, Bolivia och Ecuador gemensamma relativt nya andinska kongressen (med sate i Lima), ett organ med liten beslutande betydelse.

Cusco 28 mars 2011


Sten Brodén 2011-03-28 Kommentera denna artikel


Kommentarer:

Huvudkandidaterna formar nya allianser

Forsta omgangen av presidentvalet i Peru vanns av Ollanta Humala som fick 31,4 % av rosterna medan tvaan Keiki Fujimori erholl 23,2 %. Infor andra omgangen av valet, som ager rum 5 juni, kan det faktiskt gynna Humala att det blev just Keiki Fujimori som blev utmanaren. Jag ser i peruanska media att Luis Castaneda samtalar med Humala om gemensamma synpunkter i sociala fragor. Hoga representanter for Alejandro Toledos parti sager att det ar uteslutet att stodja Fujimori som starkt forknippas med korruption och diktatur. Men oavsett vad partiledarna sager ar det det peruanska folket som rostar.

Kommentar av: Sten Broden 2011-04-14

Bara en mandatperiod

Hej - en rattelse - i peru far man inte valjas om, Alan Garcias har suttit en period denna gang och en gang innan pa 90 talet. Han far stalla upp igen 2016 om han vill - men en sittande president kan inte bli omvald for nastkommande period.

Kommentar av: Hans Lind 2011-04-06

Obligatoriskt att rosta

Ett intressant faktum angaende presidentvalet i Peru ar att det ar obligatoriskt att rosta. Daremot ar det naturligtvis tillatet att rosta blankt. Nyligen sag jag en opinionsundersokning dar 25 % uppgav att de skulle rosta blankt.

Kommentar av: Sten Broden 2011-04-03

valkampanjen gar vidare och svensk press skriver strunt!

Valkampanjen gar vidare i Peru. Ollanta Humala har fortsatt medvind i opinionsundersokningarna och anklagelserna ifran utmanarna blir allt hatskare. Humala anklagas for att sta for "antisistema", dvs att han vill infora ett nytt ekonomiskt och politiskt system samt att Hugo Chavez betalar hela kampanjen. 

Ollanta Humala har svarat med ett utspel som ska lugna och overtyga marginalvaljarna. Han sager att han kommer att respektera pressfriheten, respektera ingangna avtal med andra stater samt att han vill att den peruanska gasen enbart skall ut pa den peruanska marknaden.

Laste pa natet en kort idiotisk artikel, likalydande i DN och SvD att Ollanta Humala haller pa att vinna presidentvalet och att hans parti kallades for "Inka-vanstern" samt att Ollanta Humala vill legalisera kokaodlingarna. 

Det ar en sak att vinna forsta omgangen i presidentvalet en helt annan att vinna andra omgangen. Det visade sig tydligt redan 2005- Begreppet "Inkavanstern" ar nagot helt nytt och fullstandigt okant i alla fall har i Peru. Och nar har kokaodlingar varit illegala i Peru? Aldrig savitt jag vet. Daremot kan man kopa allehanda koka-baserade produkter i affarer och marknader, i godis, halsokost, the etc. I Bolivia har man t o m lanserat en riktig Coca Cola, baserad pa koka! Det ar dock inte Coca Cola Company utan ett lokalt bolivianskt foretag som star for produktionen.


Kommentar av: Sten Brod'en 2011-04-02
Mera - Resebrev:
Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet
Sten Brodén 2011-06-11
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd
Sten Brodén 2011-06-07
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck.
Sten Brodén 2011-05-30
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat
Sten Brodén 2011-05-19
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner?
Sten Brodén 2011-05-12
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso
Sten Brodén 2011-05-08
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho
Sten Brodén 2011-05-01
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter
Sten Brodén 2011-04-30
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager
Sten Brodén 2011-04-20
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken.
Sten Brodén 2011-04-14
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco
Sten Brodén 2011-04-02

Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson