Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning läs hela
2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar läs hela
2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige läs hela
2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar läs hela
2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter läs hela
2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget läs hela
2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: läs hela
2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter läs hela
2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet läs hela
2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning läs hela
2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad läs hela
2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv läs hela
2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion läs hela
2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. läs hela
2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut läs hela
2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet läs hela
2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd läs hela
2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat läs hela
2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. läs hela
2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? läs hela
2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso läs hela
2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho läs hela
2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter läs hela
2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager läs hela
2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. läs hela
2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco läs hela
2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru läs hela
2011-03-28 - Sten Brodén

 

Öppet brev till Ingalill Sundhage

DEBATT: 

 Öppet brev till Ingalill Sundhage, chefredaktör och ansvarig utgivare för
Strömstads Tidning


I årets lokala valrörelse svek Strömstads Tidning sitt demokratiska ansvar att låta läsarna
och väljarna delta i och ta del av den politiska debatten. Detta har skett på flera sätt, tydligen
med en ny policy som inte har meddelats före valrörelsen.
Vänsterpartiet har skrivit ett flertal artiklar till ”Fria Ord”, varav fyra fortfarande, drygt en
vecka efter valet, inte har publicerats. Vi har inte heller fått någon förklaring till att de
censurerats.

Det betyder att väljarna/läsarna inte har fått ta del av vår politik i väsentliga frågor. Det
gäller t ex vårt förslag på att bygga ny högstadieskola och om hur landsbygden och Koster
kan utvecklas. Det betyder också att övriga partier inte får möjlighet att bemöta våra
ståndpunkter. Åsikter kan inte brytas och det blir inte en demokratisk process.

I samband med tidigare valrörelser har Strömstads Tidning frikostigt lämnat utrymme till en
omfattande och livlig lokal debatt. Man har infört extra sidor för detta. I år har man ändrat
sin policy utan att lämna besked om detta i förväg. ”Fria Ord” har blivit ”Valda Ord”.
Varför?

Vänsterpartiet har haft en rad valaktiviteter som Strömstads Tidning fått förhandsbesked
om. Vi har t ex haft ”Inte till salu”- aktionen vid Hemtjänsten, ”Röda stolen”- aktionen för
att uppmärksamma många kvinnors låga pensioner samt en bostadsaktion på Rådhusberget.
Ingen av dessa aktiviteter har uppmärksammats av Strömstads Tidning. Däremot har man
rapporterat om flera andra partiers aktiviteter.

I samband med att riksdagsledamöter besöker norra Bohuslän brukar Strömstads Tidning
vara på plats. Så skedde t ex när mp:s representanter var här, två gånger till och med!
Däremot inte när Vänsterpartiets ledamot Wivi-Anne Johansson och kandidaten Hamza
Demir besökte Tanum och Strömstad. Tidningen bjöds in och lovade komma, men uteblev.
Dagen därpå erbjöds era journalister intervju med vår riksdagskvinna på tid och plats som
de själva kunde välja. Inte heller denna möjlighet valde redaktionen att ta till vara på. Det
duger inte att skylla på att det finns för få journalister!

När Strömstads Tidning gör ett så skevt urval av nyhetsartiklar i samband med valrörelsen
är det omöjligt för väljarna/läsarna att skaffa sig en rättvis bild av vad de olika partierna står
för och att ta ställning dem emellan.

Det finns fler exempel på att Vänsterpartiet missgynnas av Strömstads Tidning. För ett år
sedan fick tidningen ta del av ett omfattande förslag till ny kostpolicy för Strömstads
kommun som Vänsterpartiet har utarbetat. Detta uppmärksammades inte av era journalister.
Vi skickade därför kostpolicyn en andra gång och med samma resultat. En fråga man ställer
sig är: Orkar journalisterna inte sätta sig in i ett omfattande material, kritiskt analysera det
och redogöra för innehållet eller får man inte bedriva grävande journalistik? Vad säger
chefredaktören? Inför valrörelsen presenterade vi vårt lokala valprogram. Om detta skrev
Strömstads Tidning inte en rad.

Eftersom Strömstads Tidning har en monopolställning i norra Bohuslän är detta mycket
allvarligt. Man har ett särskilt ansvar att informera om olika ståndpunkter och att på ett
konstruktivt sätt främja debatten mellan partier och mellan partiföreträdare och väljare. Och
man har ett ansvar att på ett rättvist sätt i nyhetsartiklar förmedla de olika partiernas
aktiviteter.

Vilka är övriga partiers intryck av Strömstads Tidnings rapportering av valrörelsen?
Vänsterpartiet Strömstad kommer att noga överväga ifall man ska fortsätta skicka insändare
och annonsera i Strömstads Tidning framgent. Vi kan börja med en uppmaning till våra
medlemmar och sympatisörer, och alla andra med för den delen: Säg upp era
prenumerationer. Annonsera i Björklövet och i andra organ i stället för Strömstads Tidning.
Skriv flygblad, affischer och väggtidningar i stället för ”Fria Ord”

För Vänsterpartiet Strömstad
Sten Brodén


av: Sten Brodén 2014-09-23 Det finns 1 kommentarer till denna artikel klicka här för att läsa med kommentarer

Valprogram

Val 2014: 

Vänsterpartiet Strömstads valprogram 2014

Vänsterpartiet vill vara med och bestämma i kommunen. Vi går till val med vår egen politik och lämnar över vårt program till väljarna att bestämma vilket inflytande vi ska få.
Efter valet kan vi samarbeta med andra partier om vi kan enas på en gemensam plattform.
Vårt program genomsyras i varje fråga utifrån perspektivet att vilja skapa ett rättvisare Strömstad med minskade klyftor mellan folk som bor här och med hänsyn till miljö och klimat.

Miljö och klimat

Strömstad måste planera för en omställning som innebär att alla förslag måste ligga inom ramen för vad vår miljö och vårt klimat kan tåla.

Ett nytt näringsliv måste vara klimatsmart!

Vänsterpartiet vill skräddarsy delar av Bastekärr åt företag inom miljöteknik. Det skapar heltidsjobb och arbetsplatser för kvinnor och högutbildade.

Miljöteknik är en av de snabbast växande branscherna i världen. Här finns stora möjligheter att skapa samarbete över gränserna och ge våra ungdomar bättre chanser till utveckling och internationellt utbyte på hemmaplan.

Vi ska satsa på solenergi och lågenergihus

Strömstad ska fortsätta satsningen på miljöbilar som drivs med el och biogas

Vi behöver bygga laddningsstolpar och biogasstationer i Strömstad. Vårt grannland Norge är ett föredöme när det gäller elbilar och har ett välutvecklat nät av laddstationer

Vi vill undersöka möjligheterna att bygga en kommunal biogasanläggning. Detta minskar i sin tur sopberget.

Inför fri kollektivtrafik! Strömstad kan bli mer miljösmart om bilåkandet minskar. Många kommuner har redan avskaffat taxorna för kollektivtrafiken med god framgång. Det långsiktiga miljömålet blir mycket lättare att uppnå med fri kollektivtrafik.

Bygg kommunägda vindkraftverk som genererar billig energi till de kommunala verksamheterna och förbättrar kommunens miljöprofil.

Kommunens ekonomi

Vänsterpartiet kommer konsekvent motarbeta privata vinstintressen i vård, skola och omsorg.

Vi föreslår att kommunen inför öppen källkod i sitt IT-system vilket skulle spara miljoner i licensavgifter till utländska bolag som skattebetalarna nu får betala

Vi vill att Strömstads kommun använder kommunalskatten för att stärka kommunens verksamheter. Att som välmående kommun ha effektiviseringskrav på resurskrävande verksamheter går stick i stäv med verkligheten. Våra medborgare förtjänar satsningar på miljö, skola, kultur och omsorg.

Vi föreslår att kommunen bygger vindkraft på egen mark för att sänka driftskostnader i kommunen och i våra egna bolag, t ex Strömstadsbyggen.

Med Vänsterpartiet i en majoritet kan vi lova att vi kommer kämpa för en sund och solidarisk ekonomi i vår kommun. Inga skattepengar till privata vinster!

Anställda inom kommunen ska erbjudas lika lön oavsett kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Ungdomsstrategi

Vänsterpartiet vill att det tas krafttag för att behålla våra ungdomar kvar i kommunen efter gymnasieutbildning. Med ett partiöverskridande arbete kan en särskild Ungdomsstrategi upprättas för att få så många olika förslag som möjligt till att säkra ungdomars framtid.

Ingen vill ha en stad som efter sommarsäsongen består av medelålders och äldre befolkning. Därför måste problematiken med utflyttande ungdomar tas på största allvar av alla. Enkätundersökningar i all ära men här krävs ett direkt arbete där man söker upp ungdomar och har en bra dialog. Det är de som vet sanningen och kan tala om vad Strömstad behöver

Framförallt behövs en arbetmarknad med fler kvalificerade yrken.

Bygg fler hyresrätter!

Strömstad växer och bostadskön är lång. Det ställer krav på att man bygger fler hyresrätter vilket många efterfrågar.

Canningområdet är i startgroparna. Här har Strömstadsbyggen en unik chans att bygga hyresrätter med till exempel passivhusteknik. Det ger lägre driftkostnad och överensstämmer bättre kraven som framtidens byggande kräver. Solenergi bör ingå i arbetet när detaljplanerna sätts.

Huvuddelen av de nya lägenheterna i Canning bör vara hyresrätter.

Vid byggnation på Canningområdet ska plats reserveras för kustberoende näringsverksamheter

När den nya högstadieskolan står klar kan nya hyresrätter byggas där Strömstiernaskolan idag finns. (se nästa stycke om ny högstadieskola)

Strömstads kommun ska arbeta för att de som köper och hyr bostäder bör vara mantalsskrivna i kommunen.

Strömstads kommun ska tillsammans med Strömstadsbyggen utforma en plan för ungdomsbostäder tillsammans med ungdomar från skolor och ungdomsorganisationer.

Ny Skola för årskurs sju till nio

Strömstad har ett väl fungerande gymnasium. Nu är det dags att vi bygger en högstadieskola för framtiden.

Den måste rymma minst 500 elever och ha undervisningslokaler och hjälpmedel för framtidens undervisning, t ex organiserade grupprum till alla klassrum och ett fungerande trådlöst nätverk

Den nya skolan ska placeras så att skolbussar och godsfrakter kan angöra på ett trafiksäkert sätt.

Om möjligt ska skolan placeras vid Bohusbanan och med en egen station eller så ska skolan åtminstone lokaliseras så att flertalet elever kan gå eller cykla till skolan.

Personal och elever ska aktivt medverka i utformningen av den nya skolan som ska stå klar senast 2020.

En ny skola kommer att ge förutsättningar för att eleverna och personalen trivs och att studieresultaten blir utmärkta.

Rektor för Strömstiernaskolan åk 7-9 ska ges direktivet att omdömesskrivning bara ska ske till elever i farozonen. Detta ger en minskad arbetsbelastning för lärarkåren som då kan koncentrera sig mer på undervisningen.

Vi vill att elever ska ha möjlighet att göra läxor i skolan med vuxen hjälp

Kommunens skolor ska ges de bästa förutsättningarna att ge fullgod undervisning oberoende av klassers olika dynamik. Fler vuxna i klassrummet är därför nödvändigt.

Skolundervisningen med dagens barn är mer komplicerad än förr när kunskap om olika sorters diagnoser blivit bättre. En extra vuxen räcker många gånger för att skapa ett större lugn i en klass. Med mer resurser till BUN kan kommunens skolor få bättre möjligheter att uppfylla sina mål.

Vänsterpartiet vill att Strömstad inför en avgiftsfri Kulturskola i Strömstad. Det ökar barnens möjlighet till en kreativ fritid med musik, sång och dans.

Kulturskolan ska få ansvaret att tillsammans med alla grundskolor i kommunen utveckla en gemensam utbildningsplan för ämnet musik. Med gemensamma mål får Strömstads elever större chans att uppnå sina mål.

Barnen först gör kommunen Störst!

Vänsterpartiet kommer aktivt arbeta för små storlekar på barngrupperna inom förskolan. Skolklassernas storlek ska också utformas i bättre samförstånd med lärare, rektorer och förvaltning.

En gång om året ska barnen uppmärksammas med en egen aktivitetsdag. Om kommunen anordnar en dag för sina små medborgare blir också föräldrarna glada.

Kommunen ska aktivt arbeta för ett kunskapslyft inom barnomsorgen. Fler ska få chans att bli fullutbildade pedagoger.

Fler eller bättre tillagningskök ger bra mat till unga och gamla

Strömstad kommuns kostpolicy bör revideras med vårt förslag som underlag! Kostanslagen måste höjas för att säkerställa god kvalitet. Mat är en investering som ska få kosta.

Våra barn och de äldre har rätt att få vällagad god mat. Välorganiserade och moderna tillagningskök ger de bästa förutsättningarna för en näringsriktig kost i en trivsam miljö

Vi vill satsa på att höja standarden på skolmaten. Strömstads kommun kan vara ett föredöme och satsa på modern, näringsrik och god kost.
Eleverna är idag mycket medvetna om vad de får på tallriken. Det ska vi som politiker ta till vara på! Främjar man barnens ökade intresse för bra kost ökar man chansen till en god folkhälsa på lång sikt.

Det finns goda exempel på små enheter som har egen matlagning utan att för den skull medföra högre kostnader.

Tillagning av specialkost ska ha ökade resurser.

Får barnen uppleva mer mat lagad från grunden ökar chansen till att de senare i livet fortsätter med sund kosthållning. Vällagad kost ger matglädje.

Råvarorna ska så långt möjligt hämtas från lokala producenter, vara ekologiska, närproducerade och komma från ”Fairtrade-anslutna” produkter. Andelen ekologiska livsmedel ska öka med tiden och minst ligga på de nationella målen

Förstärk landsbygden och Koster

Vänsterpartiet kommer att fortsätta att tillvarata landsbygdens intressen. Strömstad är inte bara centrum, handel och västkust. Det är särskilt viktigt att utveckling sker även öster om E6 och på Koster.

Kommunen måste vara en aktör, till exempel bygga hyresrätter på Koster och i lokalsamhällen, för att stärka underlaget för lokal service som förskola och bygdeskola

Medborgare på landsbygden kräver rättvisa när fiberkabel byggs ut. Offentliga bidrag måste minska skillnaderna mellan stad och land. Låt en del av hamnintäkterna finansiera fibernätet på landet via Strömstad Net, vårt gemensamma bolag

Gratis och anropsstyrd kollektivtrafik ger ökad tillgänglighet för medborgarna.

Utveckla dialogen mellan samhällsföreningarna och det offentliga – Återinför det ”Landsbygdsråd” som gjorde att Strömstad utsågs till Årets kommun 2001 av Folkrörelserådet.

Näringslivssekreteraren får som en uppgift att vara ”Landsbygdsutvecklare”.

Små företag ska vara en motor för utveckling på landsbygden och på Koster. Det kan t ex ske genom stöd till etablering av små gårdsbutiker, ekologiska grönsaksodlare och djuruppfödare.

Framtidens människor kommer att kräva närhet till sina livsmedel och produkter vilket på sikt bevarar öppna landskap och den unika Bohuslänska floran.

Ett modernt, ekologiskt och livskraftigt jordbruk i Strömstad kan försörja gränshandeln med bra varor till minimala transportkostnader!

Centrala Strömstad

Cykel och gångtrafiken prioriteras på Södra Hamngatan och Badhusgatan. Biltrafiken får komma i andra hand

Karlsgatan behöver en översyn! Kalla samtliga fastighetsägare kring Karlsgatan till möte och dialog. Många av fastigheterna är i dåligt skick. Med gemensamma krafter kan kommunen tillsammans med fastighetsägarna göra en upprustning av den forna ”Paradgatan” i Strömstad. Inga gator ska kännas som bortglömda och nedprioriterade.

Bevara centrumhandeln! I ett samhälle där mycket av handel sker i stora varuhus utanför stadskärnan bör vi slå vakt om den nödvändiga centrumhandeln. Näringsidkare i centrum ska med hjälp av en arbetsgrupp ge förslag till förbättringar

Möjligheten för Strömstadsborna att handla allt nödvändigt inom stadskärnan är jätteviktig. Ju fler som kan välja att låta bilen stå är en vinst för miljön. Kommunen har ett ansvar inför framtiden och måste ha en bra dialog med alla näringsidkare.

Slå vakt om hög kvalitet i omsorgen!

Kostnaderna för akut beslutade institutionsplaceringar måste ligga utanför omsorgens budget. Annars riskerar omotiverade nedskärningar att sänka den höga kvaliteten inom äldre och handikappomsorgen som Strömstad är känt för.

Alla inom kommunen ska ha rätt till heltidsarbete. Delade turer och tuffa arbetsveckor är dessvärre vardag för dem som arbetar inom exempelvis hemtjänst. Det vill vi ändra på. Arbetsvillkoren ska uppgraderas så livskvalitén höjs både för de som arbetar och för vårdtagarna

Vänsterpartiet står för höjda löner till de som jobbar inom omsorgen. De som arbetar ska känna sig värdefulla och ha bra avtal med rätt till heltid. Självklart ska de anställda ha rätt till kostnadsfria arbetskläder.

Vänsterpartiet arbetar för mer resurser till omsorgen för äldre, funktionshindrade och sjuka. Vi vill att hemtjänsten ska kunna ägna mer tid åt de gamla så att de får möjligheten till ett aktivt liv.

Kommunen ska aktivt delta och fortsätta att utveckla demensvården.

Infrastruktur och kommunikationer

Vi vill upprusta hela Bohusbanan. Kostnaden för renovering av järnväg är mycket liten i jämförelse med nybyggen av motorvägar. Som kommun kan vi skicka önskemål och krav till våra regionpolitiker.

Vi vill utvidga Bohusbanan med en länk till Norge från Strömstad! Våra förfäder hade inte fel. Järnvägen ska inte ta slut i Strömstad. Den behöver länkas vidare till vårt grannland. Med järnvägen minskar vi belastningen av våra vägar och miljön blir bättre.

Kommunen bör projektera en gång/cykelbana till Hällestrand.

Tryck upp Norska informationsblad om Svenska trafikregler och Strömstads lokala trafikföreskrifter. Dessa kan delas ut vid gränskontroller/tull och finnas tillgänglig i mataffärer

Strömstad behöver en Kulturplan

Ett aktivt kulturliv med många olika mötesplatser är en viktig del i samhällets infrastruktur. Kulturella näringar stödjer utvecklingen av andra näringar, till exempel turism.
En stark kultursatsning kan bli ett nytt ben att stå på och bli ett bra komplement till näringsstrukturen i Strömstad.
Huvuddelen av de kulturella näringarna ska präglas av innovation och nyskapande.
Kultursatsningar är ekonomiskt lönsamma! Offentliga medel och frivilliga insatser har stor betydelse för utvecklingen av de kulturella näringarna på lokal nivå

Strömstads kommun ska göra en välutvecklad Kulturpolicy utöver det som står i kommunens strategiska plan.

Kulturbudgeten ska stärkas.

Strömstads Museum och Krokstrand Folkets Hus ska ges bättre förutsättningar att leva vidare. En utredning om hur Strömstad museum kan användas utöver sin ordinarie verksamhet och om eventuella regionala uppdrag bör göras. Krokstrand Folkets Husförening bör få anslag att renovera fastigheten till brukbart skick.

Komplettering av teknisk utrustning till kulturlokalerna i Gymnasiet ska utföras.

Aktivitetshuset ska även vara ett kulturhus. Strömstad saknar idag både bra träningslokaler för idrottsföreningar och en bra kulturell mötesplats. Aktivitetshuset ska inrymma verksamheter som bibliotek, Black Box, föreläsningssal och repetitionslokaler för musikorkestrar. De verksamheter dagens Kulturskola har bör det också finnas plats för.

Idrott och friluftsliv ska ha en egen policy utöver kulturplanen.

Vi ställer krav på staten!

Vänsterpartiet anser att kommunen ska ställa kravet på staten att:

Utreda ett skattesystem där deltidsboende kan åläggas att betala skatt i mer än hemkommunen

Skapa ett statligt stöd för skolor till elever som bor på avlägsna platser, till exempel Koster.

Inför rabatt på studielån enligt norsk modell, det vill säga om man bor och arbetar i ett år eller längre ska återbetalning av studielån kunna reduceras. På så sätt är det lättare att rekrytera läkare, sjuksköterskor och andra bristyrken till en ort som Strömstad. Så kan man till exempel undanröja systemet med dyra stafettläkare. Vi behöver inte ständigt rekrytera nya chefer inom kommunal verksamhet.

Återförstatliga skolorna! Kvalitén i skolorna ska vara lika oavsett vilket område du bor i, vilken etnisk grupp man tillhör och vilken ekonomi man har.

Feminism och integrationspolitik

Strömstads kommun ska agera föredömligt och på alla vis se till att kommunens alla verksamheter strävar efter att vara jämställda

Kvinnor och män ska erbjudas samma lön

Kommunens nämnder ska sträva efter att så långt som möjligt ha 50 % kvinnor och 50 % män som ledamöter.

 


av: Red 2014-08-20 Det finns 1 kommentarer till denna artikel klicka här för att läsa med kommentarer

Kommunlistan 2014

Val 2014: 

Nu är Vänsterpartiet Strömstads lista till kommunvalet 2014 klar.

1. Malin Jansson

2. Lars-Åke Karlgren

3. Martin Jansson

4. Katarina Meyer

5. Sten Brodén

6. Mia Öster

7. Oscar Amaris

8. Kerstin Eriksson

9. Helge Lind

10. Karin Askberger Jernelius

11. Simon Meyer

12. Sven- Gunnar Lunneryd

13. Anders Jernelius

14. Lars- Göran Karlsson
av: Red 2014-04-11

Jonas Sjöstedt i debattartikel

DEBATT: 

Idag möts partiledarna i debatt i
riksdagen. För en dryg vecka sedan debatterade vi i SVT:s Agenda. Debatterna slår an tonen inför det valår som nu är i gång. Jag hoppas att dagens debatt
ska präglas mindre av förenklad polemik och högljutt tjafsande än debatten i SVT.

Istället behöver vi tydliggöra de verkliga politiska skillnaderna och föra in mer visioner i samtalet inför valet. Jag vet att även jag gör fel ibland, men väljarna har rätt till något bättre än arrogans, hånleenden och medvetna missförstånd av de politiska motståndarnas argument.

Det slående i
dagens politiska landskap är hur
små de politiska skillnaderna verkar vara på flera politiska områden. Triangulering har blivit huvudstrategin för de flesta partier. Olikheter och visioner ska tonas ner.

Moderaterna låtsas vara ett arbetarparti.Socialdemokraterna lovar behålla
regeringens sänkta skatter. Med små politiska skillnader och högljudd aggressivitet riskerar vi att få en tråkig valrörelse.

Ideologi och framtidsvisioner dras in mot mitten och försvinner ned i triangulerandets Bermudatriangel. Kvar blir kortsiktig taktik och personfixering.

Man kan förstå att moderaterna hellre pratar om
sin nya logga än om välfärden och jobben. För facit där är att regeringen har misslyckats. Regeringen har lagt 27 gånger mer på sänkta skatter än på välfärden.

Det märks med brist på vårdplatser och allt för stora grupper på fritids. Idag är det 7 000 färre som jobbar i kommuner och landsting än 2006 när regeringen
tillträdde. Det trots att vi har blivit 440 000 fler svenskar.

Pengar som skulle ha gått till undersköterskor och lärare blir i stället vinster hos riskkapitalbolag. Allt fler inser att regeringen Reinfeldt inte klarar välfärden när de alltid prioriterar sänkt skatt.

Moderaternas beskrivning av
sig själva
som arbetarparti är ohederlig. Partiet har alltid hårdnackat motsatt sig de reformer som gynnar arbetare. Det är vänstern som har den mest konsekventa politiken för att gynna löntagarna.

När regering vill se fler otrygga jobb vill vi se fler fasta anställningar. Vi vill begränsa arbetsgivares möjlighet att utan anledning stapla visstidsanställningar på varandra.

Vi vill ta krafttag mot att arbetskraft från andra länder utnyttjas på svensk arbetsmarknad med usla villkor i restaurangkök, som lastbilschaufförer eller i bärskogen.

Vi vill sätta upp regler för bemanningsbranschen så att fast anställda inte ersätts av bemanningsföretag.

Vänsterpartiets skattepolitik gynnar
lågavlönade, medlemmar i facket och hyresgäster. Regeringens skattepolitik ger störst utdelning till dem med höga inkomster. Vår skattepolitik slår vakt om dem som tjänar mindre än 30 000 i månaden.

Vi vill återinföra avdragsrätten för avgifter till a-kassa och fackföreningar. Vi sänker skatten för sjuka och arbetslösa medan storbankerna för höjd bolagsskatt.

Vänsterpartiet har en
politik för arbete. Istället för
sänkt skatt använder vi det ekonomiska utrymmet för att fler bostäder ska byggas, för att rusta upp infrastruktur och slitna förorter. Satsningar på förnybar energi skapar arbete och exportframgångar.

Vi behöver fler som arbetar på sjukhus och i äldreomsorg där allt för många får stressa i dag. Fler som är arbetslösa ska få en bra utbildning så att de kan ta de arbeten som finns.

Arbetarpartier river inte
ner tryggheten i anställningarna, de försämrar inte a-kassan och de har en politik för full sysselsättning. De låter inte skattepengar slösas på privata vinster i välfärden. Det räcker inte med en ny logotyp och en självutnämnd stridshingst.

Saxat ur Aftonbladet 15/10 skribent: Jonas Sjöstedt


av: Martin Jansson 2013-10-24

Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy

aktuellt: 

Förslag till:

Kostpolicy för Strömstads kommun


Vision

Alla matgäster och anhöriga ska känna en trygghet i att det serveras god, vällagad och näringsriktig sammansatt kost inom kommunens måltidsverksamheter. Maten som serveras ska även vara säker avseende specialkoster och livsmedelshygien.


Kommunens måltidsverksamheter ska arbeta för en hållbar utveckling och präglas av ett hälsofrämjande synsätt.


Mål

Målet med kostpolicyn är att:


 • alla berörda ska se ett värde i maten och måltiderna samt att ge förutsättning för att alla, oavsett ålder, ska bibehålla sin hälsa.

 • Genom måltiderna stärka hälsan och öka det sociala, fysiska och psykiska välbefinnandet.

 • Grundlägga goda matvanor hos barn och elever.

 • De måltider som erbjuds är något matgästerna ska se fram emot under dagen.


Syfte

Syftet med kostpolicyn är att ha ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten.


Hållbar utveckling ur miljösynpunkt

Under en livstid uppskattar man att en person konsumerar ungefär 70 ton mat och dryck, denna mängd påverkar förstås både våra liv och vår miljö. Kommunens måltidsverksamheter ska genomsyras av ett ansvarstagande gentemot klimat och miljö. Kommunen ska verka för ökad ekologisk odling genom att i möjligaste mån köpa ekologiska livsmedel.

 • En strävan ska vara att minska klimatpåverkan från maten genom att öka utbudet av vegetariska alternativa rätter samt minimera matsvinnet.

 • Måltidsverksamheterna ska succesivt öka andelen ekologiska och rättvisemärkta livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel ska minst motsvara de nationella målen. Kommunen ska verka för upphandlingssätt som gynnar närodlade och närproducerade produkter. Strävan ska vara att minimera antalet varutransporter till och emellan enheterna.

 • Genmodifierade organismer (GMO) ska undvikas så långt det går att spåra.

 • Rödlistade och utrotningshotade arter ska ej serveras.

 • Kommunens strävan är att utöka antalet tillagningskök. Samtliga kök ska KRAV-certifieras och säkerställa miljövänliga arbetsmetoder.

 • Källsortering av allt avfall ska tillämpasFörskola, grundskola och gymnasium

 • Måltiderna ska ge barn och studerande en vällagad och näringsriktig kost av bra kvalitet enligt riktlinjer framtagna av Livsmedelsverket.

 • Lunchen i förskolan ska bestå av en huvudrätt. Till lunchen serveras minst tre sorters grönsaker, bröd, smör/bordsmargarin, lättmjölk alternativt mellanmjölk och vatten.

 • Lunchen i skolan ska bestå av två huvudrätter per dag, varav en vegetarisk. Till lunchen serveras även grönsaksbuffé, bröd, smör/bordsmargarin, lättmjölk alternativt mellanmjölk och vatten.

 • Lunchen bör schemaläggas tidigast kl 10.45 och ätas vid samma tid varje dag. Genom kontinuitet och regelbundenhet regleras aptiten på ett bra sätt och risken för småätande minskar. Schemalagd lunch mitt i elevernas arbetsdag ökar förutsättningarna för att barnen bibehåller stabilt blodsocker och därmed orkar prestera under hela skoldagen.

 • Nötter inklusive jordnötter, mandel och sesamfrö får inte serveras. Detta då de allergiska reaktionerna vid intag kan bli mycket allvarliga och livshotande för många allergiker.

 • Härdat fett får inte serveras.

 • Potatis ska alltid kokas i omgångar så att eleverna får nykokt potatis när man ska äta den.

 • Frukost och mellanmåltider ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer vilket bland annat innebär att tonvikten ligger på servering av fiberrikt bröd med pålägg, mjölk eller mjölkprodukt, flingor/gryn samt frukt eller bär.

 • Vid ”kalas” i förskolan ska festliga rätter med bär och frukt serveras. Godis, glass och liknande får ej förekomma. Förskolan ska vid dessa tillfällen stå för innehållet.

 • Caféernas sortiment ska bygga på hälsosamma produkter som till exempel näringsriktiga smörgåsar och färsk frukt. Godis ,snacks, läsk/energidryckerska inte finnas till försäljning inom grundskolans eller gymnasieskolanscaféverksamhet.

 • Måltidspersonal ska medverka till att alla elever äter vid lunchtillfället.

 • Måltidspersonal och lärare ska bidra till en positiv anda och främjandet av goda matvanor.


Äldre

 • Nattfastan för de äldre ska inte överstiga 11 timmar. Måltiderna för övrigt ska vara väl utspridda över dygnet.

 • Boendeformer med totalt måltidsansvar ska servera frukost, lunch, middag samt minst tre mellanmål varav ett sent kvällsmål.

 • Maten ska vara god, omväxlande samt tillagad och serverad med omsorg. Vid lunchen erbjuds två alternativa rätter som kompletteras med grönsaker, bröd och dryck. Genom att servera två rätter vid lunchen ökar gästens valfrihet och därmed sannolikheten för att alla ska äta av maten.

 • De äldre ska även ha god tillgång till dryck så att de får i sig tillräckligt med vätska. Måltiderna inom äldreomsorgen ska vara utformade enligt riktlinjer framtagna av Livsmedelsverket.

 • Måltiden ska i möjligaste mån anpassas efter de boendes önskemål och behov.
Måltidsmiljö

 • Varje enhet ska aktivt arbeta för att skapa matråd eller liknande forum där elever, föräldrar, äldre, anhöriga och personal ges möjlighet att deltaga.

 • Alla ska ges möjlighet att äta i lugn och ro.

 • Måltidsmiljön ska präglas av ett bra bemötande och god service så att alla matgäster trivs och tycker att det är trevligt att äta. Måltiderna ska även presenteras på ett sätt som väcker matlust och främjar goda matvanor.


Kvalitet

Utgångspunkten för matglädjen och kvalitetsarbetet är att måltiderna ska vara lustfyllda och näringsriktiga. En strävan ska vara att tillaga så mycket som möjligt från grunden utifrån naturliga råvaror. Matgästernas behov ska vara utgångspunkten i arbetet för varje anställd och varje enhet ansvarar för att kostpolicyn följs.


 • Samtliga kök ska följa gällande livmedelslagstiftning, kommunens hygienpolicy samt utgå från kommunens egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska enheterna själva anpassa för den egna verksamheten. Detta gäller även cafeteriaverksamheter.

 • Utifrån medicinska, etiska och religiösa skäl, ska olika typer av kost serveras, samt vid behov ska maten konsistensanpassas.

 • All personal ska ha en förståelse för maten och måltidsmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande.

 • All måltidspersonal ska regelbundet genomgå kompetensutveckling inom ramen för kostpolicyn.

 • Inom förskola/skola ska måltiden vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten.

 • Inom vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad och viktig del av omvårdnaden.

 • Måltidsverksamheten ska kontinuerligt utvärderas.


Måltidernas centrala plats i kommunens vård, skola och omsorg


Kommunen har en enhetlig kostverksamhet för barn, ungdomar och äldre där kostpolicyn ska vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. Vidare ska policyn användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. Varje enhet ansvarar för att kostpolicyn följs. Varje enhet kan inom ramen för den gemensamma kostpolicyn utforma sin egen matsedel.


Kommunens kostpolicy ska även tillämpas av fristående verksamheter som drivs med skattemedel.


Under barn- och ungdomsåren grundlägger vi våra matvanor vilket till stor del ligger till grund för framtida konsumtionsmönster. Studier har visat att bra matvanor har betydelse för inlärning, koncentration och välbefinnande samt bidrar till en god hälsa genom livet. Övervikt och fetma är idag de största kostrelaterade problemen, vilket ökar risken för en rad sjukdomar som till exempel diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Det är därför viktigt att måltiderna som serveras är av god kvalitet och har ett bra näringsinnehåll. Det är viktigt att alla äter.


Matgästerna i Strömstads kommun ska känna en trygghet i att det serveras mat, som förutom rätt näringsinnehåll, tillagas med omtanke och håller en hög kvalitet ur livsmedelhygienisk aspekt. Maten ska grundlägga och främja goda kostvanor samt ge kunskaper och färdigheter om hur man komponerar en hälsosam måltid samt värnar om hälsan och välbefinnandet.


Verksamheterna inom förskola/skola ska även sträva efter att hos barn och elever utveckla respekt och ansvar för miljön, samt att få förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön.


Måltiden ska ingå som en naturlig del av den pedagogiska verksamheten där skolledning, pedagoger och måltidspersonal samverkar. Även det sociala samspelet under måltiden är viktigt för barnen och deras sociala utveckling.


När vi blir vuxna och äldre är måltidsmiljön och maten mycket viktiga delar i omsorgens verksamheter. Förutom näring spelar måltiden en viktig roll som källa till sociala kontakter och ska vara stunder att se fram emot under dagen. Maten och måltiderna är också en förutsättning för vårt välbefinnande. Inom äldreomsorgen är det särskilt viktigt att hålla god uppsikt över näringsintaget så att man inte riskerar undernäring och på så sätt försvagar den äldre. Tillagning ska ske så nära servering som möjligt så att matdofterna kan bidra till ökad aptit hos matgästerna.


Förskola, skola och fritidshem bör vara arenor som förenar lek, rörelse och goda matvanor i vardagen och strävar efter att inspirera barn och unga till en sund inställning till kost och motion. För de äldre ska en strävan vara att erbjuda någon form av daglig fysisk aktivitet för att på så sätt stimulera aptiten och ätandet.av: Sten Brodén 2013-10-25 Det finns 2 kommentarer till denna artikel klicka här för att läsa med kommentarer

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning

Klimat: 

I lokalbladet läser jag att Nordby har stora affärer, de största i Sverige rentutav. Farbror Olav och Bröderna Orvelin ler mot mig från färgglada bilder i lokalbladet. Och farbror Ståle berättar ständigt om nya rekord. För inte så längesedan öppnade Den Största Affären av dem alla. Jag reste dit en dag med tanken att Den Största Affären kanske också är den bästa. Den erbjuder nog de bästa varorna, det största sortimentet av ekologiska produkter och i särklass flest fairtrade-märkta varor av alla butiker i hela Sverige. Det ska väl inte vara omöjligt att hitta något närproducerat också?


Jag parkerar bilen och undrar om jag kommer att hitta den igen. Genast finner jag Den Största Affären. Med nyfikna ögon letar jag mig fram på de breda varugatorna. Ja här finns utrymme minsann! Här behöver man verkligen inte trängas. Jag ler mot Harry från nabolandet och mot hans väna kona Doris. Här behövs inga vassa armbågar. Varorna räcker åt oss alla. Men var är de ekologiska produkterna och var är fairtrade-varorna?


I lokalbladet har jag läst om den gigantiska köttkvarnen som kan mala ner 2 000 kilo kött i timman. En bondpojk jag känner förklarade en gång för mig vad det betyder. Jo sörru Brodén, sa han. Det betyder att man mal ner ungefär 4-5 kossor rakt ner i kvarnen varje timma. Varje timma! Hur många kossor blir det på en dag? Ja tänk själv – många kossor blir det – med så långa öppettider som det är på Nordby! Det blir nog en hel normal besättning av det traditionellt småskaliga Bohuslänska jordbruket! Du milde!


När jag blundar ser jag alla kossorna som vandrar över betesfälten på Nordby. Där går Rosa i täten med skällan. Så följer Blomma, Stjärna, Kajsa, Klara-Bella och alla de andra. De råmar sorgset och släpper en och annan mocka på Kommerspalatsets glatta golv på vägen in till den gigantiska kvarnen i Den Största Affären. Jag öppnar ögonen och drömmen förintas. Nej så går det naturligtvis inte till! Kossorna som mals ner i den gigantiska köttkvarnen på Nordby kan ju omöjligt vara närproducerade. De kanske kommer inflygandes från hela världen?


Jag sluter ögonen ännu en gång och tänker på all mjölk som säljs i Den Största Affären. Det blir i mina drömmar en hel flod med mjölk.Jag undrar varifrån all mjölken kommer till Nordby?


Runt det stora köpcentrat ligger bondelandet i träda. I hundratals, ja kanske tusen år eller mera har landskapet odlats i dessa trakter. Även om det hade varit en varmare årstid hade där idag inte synts en enda kossa på markerna runt Nordby. På de bördigaste Bohuslänska markerna har man byggt 110 butiker och gigantiska parkeringsplatser. Kulturlandskapet producerar inte längre mat till folket. Här ska handlas. Här ska vi stå på knä och bedja för mera konsumtion i Tillväxtkyrkan!


Med tanke på allt kött och all mjölk som säljs i Den Största Affären och alla andra affärer i Strömstad, Svinesund och Nordby borde det Bohuslänska jordbruket blomstra som aldrig förr. Jag kan se alla betesmarkerna i Mardal, Massleberg, Skärsbygden, Välle, Salen, Hästeskede och Hedängen fyllas av verksamhet och sjuda av liv. Ja det skulle nog inte räcka med alla jordbruksfastigheter i hela Västra Götaland för att försörja ens Den Största Affären. Men bondelandet ligger i träda och betalas över skattsedeln via EU tillbaka för att hålla öppna landskap! Du milde tid!


OK. Jag förstår. Här finns inget närproducerat och väldigt lite ekologiskt och nästan inga fairtrade-produkter. Jag hittade till slut ett kaffe och ett the som faktiskt var fairtrade. Det finns numera fler än 1000 produkter som är fairtrade i Sverige och Den Största Affären erbjuder mig och alla andra kunder två ynka fairtrade-produkter!


Så insåg jag till slut att Den Största Affären inte hade någonting att erbjuda mig. Jag använde min marknadskraft till att inte köpa en enda produkt. Vid kassan stod Harry och Doris och betalade sin ribbe, köttdeig (nymald?) och limporna med cigaretter. Jag nickade igenkännande mot dem och gick därifrån


Farväl till Den Största Affären och farväl till Nordby – Här finns ingenting jag behöver!av: Sten Brodén 2013-04-09

Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)

aktuellt: 

Det är viktigt att vi drar erfarenheter av utbyggnaden i Kebal. När Kebal planerades sades det att det skulle bli en ny stadsdel i Strömstad. Facit visar att det blivit en död stadsdel. Orsaken är att exploatören endast byggde bostadsrätter. I och med att kommunen nu äger marken i Canningområdet kan vi ensidigt bestämma upplåtelseform. I ett attraktivt område nära havet är det därför viktigt att vi bygger hyresrätter för att säkra helårsboende.

När det gäller energi och uppvärmning utgår vi ifrån att samtliga hus byggs enligt passivhusnormen. Husen kan dessutom kompletteras med t ex solpaneler och skapa energi.

När det gäller graden av utbyggnad ansluter vi oss till förslag 1A. Det betyder att vi vill att Skeppsbroplatsen bör exploateras varsamt. Centrala delen av staden behöver dessutom behålla så mycket som möjligt av mark för marin verksamhet/båttrafik. Vi bör inte bygga bostäder på Skeppsbroplatsen. Området från norra hamnen till det inre av Bojarkilen bör behållas öppet för framtida verksamheter.

Biltrafiken till och från området via Norra Hamngatan är inte godtagbar. Därför menar vi att vi även måste undersöka möjligheten att leda in trafiken direkt från Surbrunnsgatan till det planerade P-huset.

Strömstad är en sommarstad och en utpräglad turistkommun som ligger vid havet. Av denna anledning är det viktigt att det finns plats för företag som sysslar med reparation och underhåll av fritidsbåtar. Med den utformning av planprogrammet för Canning som nu diskuteras är man på väg att bygga bort möjligheten för två mindre varv att bedriva sin verksamhet. Planförslagets fasta gångbro bör bytas ut mot en öppningsbar bro alternativt kan linfärjan vara kvar kompletterad med en strandpromenad längs stränderna av Bojarkilen. Det finns mycket få platser kvar i Strömstad där företag med behov av strandläge kan etablera sig och dom platser som finns är snabbt på väg att bli bostäder eller hotell.


För Vänsterpartiet i Strömstad

Anders Jernelius

Lars-Åke Karlgren


av: Lars Åke Karlgren 2012-04-27 Det finns 2 kommentarer till denna artikel klicka här för att läsa med kommentarer

Kommer nästa generation verkligen att behöva bensinstationer?

Klimat: 

En ny bensinstation med fullservicebutik kommer att öppnas i Skee till sommaren. Däremot kommer den nya macken inte att erbjuda biogas. Låt oss då se hur framtiden ter sig för bensinstationer.

Trots stagnation och internationell ekonomisk kris har oljepriset under 2011 legat på rekordhöga nivåer. Priset ligger idag runt 120 dollar per fat. Som en jämförelse kan nämnas att under den förra krisen år 2002 låg priset på ungefär 25 dollar per fat. Som alla vet beror det på att all time high för oljeutvinning (oil peak) redan har passerats. Tillgången minskar samtidigt som efterfrågan ifrån denväxande stormakten, alla kapitalisters våta dröm, det kommunistiska (?) Kina hela tiden växer. Därför har vi ett bensinpris som är rekordhögt och marknadens förväntningar är att den fortsätter att stiga för att nå nästa maximum under sommarsemestrarna.

För Euro-länderna är det ännu värre eftersom euron under sin skuldkris har fallit gentemot dollarn. När euron infördes var oljepriset 9,10 euro per fat. Nyligen var priset 91 euro per fat. Det betyder att priset för euro-länderna tiodubblats på tretton år. Vad kommer priset att vara för nästa generation?

Prisutvecklingen på olja för såväl EU som för Sverige riskerar dessutom att galoppera om EU fullföljer hotet om att liksom USA bojkotta Iran.

Nästa generation kommer med stor säkerhet att behöva en rejäl omställning som bland annat innebär alternativa drivmedel och fullservicebutiker nära där folk har sina bostäder. Man kan ju börja med att erbjuda biogas på macken i Skee.
av: Sten Brodén 2012-03-20 Det finns 1 kommentarer till denna artikel klicka här för att läsa med kommentarer

Nu blir det bättre mat i kommunens kök!

MILJÖ: 

På Vänsterpartiets förslag antog kommunfullmäktige häromåret ett mål om att andelen ekologisk mat i kommunens kök ska uppgå till 25 procent. Däremot togs då inga bindande beslut om när och hur detta mål skulle uppnås. Så sent som hösten 2010 röstades ett sådant förslag om en tidsplan för att förverkliga målet ned med röstsiffrorna 8-1 i barn- och utbildningsnämnden (bun).


Endast (v)-representanten och förslagsställaren = undertecknad ville då föra upp frågan på agendan.


Desto mera glädjande är att en omsvängning nu kommit till stånd. På ett möte i kommunfullmäktige klargjorde bun:s ordförande, Pia Tysklind, att andelen ekologisk mat skall öka med 5 procent varje år och att man vid planperiodens slut år 2014 ska uppnå 25 procent. Ett stort tack till politikerna i bun och kommunfullmäktige som har tagit detta viktiga beslut!


Det innebär att Strömstads kommun närmar sig sitt övergripande mål om en giftfri miljö. Det betyder att det skapas bättre förutsättningar för att kunna laga bättre mat i kommunens kök. Eleverna i förskolor, grundskolor, gymnasiet och i äldreomsorgen kommer att få bättre mat. Ett viktigt steg har tagits på vägen mot att avsluta parantesen med kemikalier i matproduktionen.


av: Sten Brodén 2012-03-19 Kommentera denna artikel

Välfärd är möjlig utan vinster

aktuellt: 

Ständigt upprepas myten om att rätten att ta ut vinster är nödvändig för att folk ska driva företag, till exempel inom välfärdssektorn. Det är ett äkta hån mot alla som driver icke vinstdrivande idéburna skolor, vårdinrättningar, förskolor, hemtjänst, omsorg med mera. Endast om man tror på Mammon som enda drivkraft förnekar man möjligheten att människan kan vara en kreativ och positiv varelse. Man kan driva ett idéburet kooperativ, en ekonomisk förening, i åratal utan att ta ut en enda krona i vinst. De år man har överskott kan det återinvesteras i verksamheten och förbättra densamma, höja kvaliteten eller göra den billigare för brukarna.


Vinst är däremot problematiskt, inte bara för att det är fel att multinationella företag plockar ut miljarder av skattemedel som borde gå till välfärden. Det är också och kanske framför allt ett problem därför att vinst är fel grund att driva dessa verksamheter på. Skola ska man inte driva för att tjäna pengar på barnen. Skola driver man för att ge dem en riktigt bra skola, med en pedagogik och inriktning som man tror kommer att ge dem goda förutsättningar i livet. När vinstintresset kommer in i bilden blir de värderingarna undanträngda. Inte bara i just den verksamheten, utan det vi sett under de tio senaste åren är att vinstskolorna på ett förkrossande sätt tagit över på de idéburna skolornas bekostnad.


Stefan Löfvén och socialdemokraterna siktar extremt i mitten när man sätter ner foten och ska nu tillåta vinster i välfärden. Man säger att man ska ställa hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet. Med andra ord ska staten, landstingen och kommunerna bygga en byråkratisk kontrollapparat för att kunna bestämma vilka som ska anses vara de goda kapitalisterna som ges tillstånd att mjölka våra gemensamma skattemedel. Sossarna och Alliansen, staten och kapitalet, ska alla sitta i samma båt.


Majoriteten av svenska folket, inklusive väljare långt in i Alliansen, tycker däremot att skattemedel ska användas i skolor, barnomsorg och äldrevård och inte kunna delas ut till aktieägare eller göda transnationella bolag.av: Sten Brodén 2012-11-06 Kommentera denna artikel

Inloggning